Over de LVVP

Individueel bezwaar aantekenen bij VGZ tegen terugvordering kan lonend zijn

Individueel bezwaar aantekenen bij VGZ tegen terugvordering kan lonend zijn

05-06-2019 Print

Opnieuw heeft een LVVP-lid ons bericht dat zij met succes bezwaar heeft gemaakt tegen een terugvordering van VGZ op basis van overschrijding van het omzetplafond. We krijgen veel vragen van leden over terugvorderingen van VGZ, maar voor ons als LVVP is de kans van slagen om de overschrijding van het omzetplafond namens alle leden aan te vechten nihil. Door echter als individu bezwaar aan te tekenen, kunnen leden wel kans maken en daar moedigen wij onze leden dan ook toe aan.

Declareren in plafondruimte collega
De vorige melding betrof een lid die de zaak had voorgelegd aan een advocaat. Deze heeft in overleg met het lid een brief opgesteld en deze brief heeft het lid zelf ondertekend en aan VGZ gestuurd. Als argument heeft dit betreffende lid aangevoerd dat een collega die in dezelfde praktijk werkt (maar met eigen contracten) het omzetplafond niet heeft bereikt. De collega’s hebben een praktijk op één adres, een gezamenlijke website, ze overleggen veel samen en zitten samen in een samenwerkingsverband. Alleen de financiering en de contracten lopen gescheiden. Het lid heeft vervolgens toestemming van VGZ gekregen om in de onbenutte plafondruimte van zijn collega te declareren. Gevolg was dat de terugvordering ongedaan werd gemaakt.

Eén van de leden heeft deze tip ter harte genomen en heeft samen met twee andere collega’s alsnog kwijtschelding gekregen van VGZ. Ook zij gaven aan dat ze werkzaam zijn in een kostenmaatschap en dat enkele collega’s hun budget destijds niet opgesoupeerd hadden. Belangrijk is hierbij aan te geven hoe er samengewerkt wordt en dat er tevens een bewijs geleverd wordt van een collega, die toestemming geeft om het onbenutte budget toe te wijzen aan iemand anders van de maatschap. Uiteraard feliciteren we ook deze leden met het behaalde resultaat.

Bezwaar maken heeft alleen kans in individuele gevallen
Zoals eerder bericht is voor de LVVP de kans van slagen om overschrijding van het omzetplafond namens alle leden aan te vechten nihil. Maar we zien dus opnieuw leden wel kans kan maken door als individu bezwaar te maken In individuele gevallen kunnen specifieke situaties of specifieke argumenten opgevoerd worden, die dan wel kans van slagen hebben bij VGZ.

Ook interessant

Nieuwe LVVP-handleiding opzetten praktijkwebsite

Bij de startersworkshop krijgen we veel vragen van leden over het maken van een website voor de praktijk. Daarom hebben ...

Lees meer

Akwa GGZ sluit toegang tot overgenomen oude dataset SBG

Begin 2019 nam Akwa GGZ de ‘verarmde’ dataset over van stichting benchmark ggz (SBG). De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu een voorlopig ...

Lees meer