Over de LVVP

Individueel bezwaar aantekenen bij VGZ tegen terugvordering kan lonend zijn

Individueel bezwaar aantekenen bij VGZ tegen terugvordering kan lonend zijn

01-05-2019 Print

Een LVVP-lid heeft onlangs bezwaar gemaakt tegen een terugvordering van VGZ op basis van overschrijding van het omzetplafond. En met succes! We krijgen veel vragen van leden over terugvorderingen van VGZ, maar voor ons als LVVP is de kans van slagen om de overschrijding van het omzetplafond namens alle leden aan te vechten letterlijk nul. Door echter als individu te procederen, kunnen leden wel kans maken en daar moedigen wij onze leden dan ook toe aan.

 

Declareren in plafondruimte collega

Het betreffende lid heeft de zaak voorgelegd aan een advocaat. Deze heeft in overleg met het lid een brief opgesteld en deze brief heeft het lid zelf ondertekend en aan VGZ gestuurd. Als argument heeft dit betreffende  lid aangevoerd dat een collega die in dezelfde praktijk werkt (maar met eigen contracten) het omzetplafond niet heeft bereikt. De collega’s hebben een praktijk op één adres, een gezamenlijke website, ze overleggen veel samen en zitten samen in een samenwerkingsverband. Alleen de financiering en de contracten lopen gescheiden. Het lid heeft vervolgens toestemming van VGZ gekregen om in de onbenutte plafondruimte van zijn collega te declareren. Gevolg was dat de terugvordering ongedaan werd gemaakt.

 

Bezwaar maken heeft alleen kans in individuele gevallen

Uiteraard hebben we ons lid hiermee van harte gefeliciteerd! Zoals eerder bericht is voor de LVVP de kans van slagen om overschrijding van het omzetplafond namens alle leden aan te vechten nul. Maar we zien dat een lid wel kans kan maken door als individu te procederen. In individuele gevallen kunnen specifieke situaties of specifieke argumenten opgevoerd worden, die dan wel kans van slagen hebben bij de rechter. Zo dus ook in dit geval.

 

Ook interessant

LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’

Mag ik een tweede product openen in de generalistische basis-ggz? Moet ik nu wel of niet ROM’men? Hoe werkt ...

Lees meer

Nog twee weken de tijd om mee te doen met de schrijfwedstrijd

De LVVP bestaat in 2019 vijf jaar. Om dat te vieren, organiseren we een schrijfwedstrijd voor leden. Het thema is gelijk ...

Lees meer