Over de LVVP

Informatie over (niet-)verzekerde zorg in 2015

Informatie over (niet-)verzekerde zorg in 2015

04-02-2014 Print

Hoe is de vergoeding van de ggz geregeld in 2015? Waar moet u en uw cliënt op letten? En wat als een behandeling tussentijds wordt afgebroken? De antwoorden hebben wij voor u op een rijtje gezet.

 • Drie soorten polissen in 2015
  Er bestaan per 1 januari 2015 drie polissoorten: de budgetpolis, de naturapolis en de restitutiepolis.  De budgetpolis vergoedt in principe uitsluitend gecontracteerde verzekerde zorg. De vergoeding wordt rechtstreeks aan de behandelaar overgemaakt.
  Ondanks de naam is de naturapolis meestal een combinatie van vergoeding op basis van gecontracteerde (natura) en niet-gecontracteerde verzekerde zorg (restitutie). In geval van vergoeding op basis van restitutie, ligt het vergoedingspercentage beduidend lager dan bij een zuivere restitutiepolis. Het is zaak om de polisvoorwaarden goed te lezen.
  Met de restitutiepolis heeft de cliënt zekerheid dat ook niet-gecontracteerde verzekerde zorg wordt vergoed; meestal gebeurt dat rechtstreeks aan de verzekerde, die vervolgens zelf zijn hulpverlener betaalt. Let wel: ook hieraan kunnen restricties zijn verbonden. Op de site www.zorgvoorkwaliteit.nu is een lijst beschikbaar van restitutiepolissen zónder restricties.
  Het is al met al verstandig om cliënten te adviseren hun zorgpolis goed te lezen. Er kunnen relevante uitsluitingen in staan.
   
 • Aanvullende verzekeringen
  De LVVP heeft voor haar leden een lijst opgesteld met ggz-vergoedingen vanuit het aanvullende verzekeringspakket 2015. U kunt deze downloaden vanaf het ledendeel van onze site, Mijn LVVP.  Eventuele aanvullingen, correcties of ontbrekende informatie kunt u mailen aan Maria Scherf, via m.scherf@lvvp.info.

 

 • Niet verzekerde zorg
  Zoals u weet behoren niet alle ggz-behandelingen tot het verzekerde pakket. Zorginstituut Nederland heeft daarover informatie gepubliceerd, die u hier kunt vinden. De LVVP wil in het nieuwe jaar graag met ZiNL in gesprek over deze lijst met psychologische interventies, die ZiNL recentelijk overnam van Zorgverzekeraars Nederland.
  Niet-verzekerde zorg wordt gedeclareerd als overig product (OVP), tegen een maximumtarief van € 94,44 per sessie. Met ingang van 2015 mag de OVP per sessie worden gedeclareerd. In 2014 mocht men de OVP pas declareren na afloop van het gehele zorgtraject.
   
 • Product ‘chronisch’ soms uitgesloten van vergoeding
  In de zorgpolissen van CZ, VGZ, DFZ en DSW is het product ‘chronisch’ in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) uitgesloten van vergoeding als deze zorg niet wordt geleverd door een psychiater. Let dus goed op de polisvoorwaarden!
   
 • Start behandeling leidend bij declaratie en eigen risico
  Het jaar van de start van de behandeling is leidend bij de declaratie van de behandeling en de inning van het eigen risico. Bij een vervolgbehandeling is de datum van dat vervolg leidend.
  Dat is met name van belang als een cliënt van verzekeraar wisselt. De Zorgverzekeringswet zegt daarover: “Kosten van zorg of een andere dienst worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is genoten, met dien verstande dat de kosten van zorg of een andere dienst die in twee achtereenvolgende kalenderjaren is genoten en door de zorgaanbieder of andere dienstverlener in één bedrag in rekening zijn gebracht, worden toegerekend aan het kalenderjaar waarin de zorg of dienst is aangevangen.”
   
 • Declaratie van no show of een onvolledig behandeltraject
  Als zorgprofessional dient u aan het begin van de behandelrelatie met uw cliënt duidelijke afspraken te maken in geval hij/zij niet op tijd afzegt voor een sessie, de ‘no show’. U spreekt daarbij een tarief af, dat de cliënt uit eigen zak moet betalen. Dit geldt zowel voor de gespecialiseerde als de generalistische basis-ggz.
  Verschijnt uw cliënt helemaal niet meer op de sessies dan geldt in de generalistische basis-ggz per 2015 de term ‘voortijdige beëindiging behandeling op initiatief van patiënt’. Tenminste, als er sprake is van een tijdsbestek van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd. U kunt dan vervolgens de prestatie ‘onvolledig behandeltraject’ declareren. In 2014 werd hiervoor de transitieprestatie gebruikt. Die wordt per 2015 geschrapt.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer