Over de LVVP

Informatiebijeenkomst over pilot nieuwe productstructuur

Informatiebijeenkomst over pilot nieuwe productstructuur

04-02-2017 Print

Op 13 maart vindt van 15 tot 17 uur in Utrecht een bijeenkomst plaats voor  zorgaanbieders die belangstelling hebben voor deelname aan de pilot over het nieuwe bekostigingsmodel in de ggz (lees hier de informatieve factsheet). U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via pilotsggzfz@nza.nl. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is namelijk op zoek naar koplopers voor het testen van de tweede versie. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel.

De behandelaar maakt daarbij gebruik van de speciale webapplicatie die door de NZa is gebouwd; na een oproep hebben we softwareleveranciers van de praktijkprogramma’s Evry, Epos, Praktijkdata, Medicore en VCD bereidgevonden deze applicatie te koppelen aan hun praktijksoftware.

 

Sinds 2015 werken partijen in de ggz en de forensische zorg (fz) samen aan een nieuw bekostigingsmodel, voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Het nieuwe model is gebaseerd op het in Engeland gebruikte model van zorgclusters (klik hier voor een verhelderend filmpje), dat wordt aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van de dagelijkse zorgpraktijk in Nederland. 

Onlangs hebben zo’n 150 behandelaren in een pilot een eerste versie getest. Hun reactie was vooral enthousiast en positief. De NZa wil het model in een tweede pilot verder in de praktijk testen en met data onderbouwen. Daarvoor hebben de branchepartijen -waaronder de LVVP- en de NZa uw hulp nodig. We zijn daarvoor op zoek naar zorgaanbieders die als koploper -vrijgevestigd of werkzaam in een instelling- een belangrijke bijdrage willen leveren.

 

Wat vraagt de NZa van u?

De NZa vraagt u om de zorgvraag voor nieuwe patiënten en patiënten waarvoor een vervolg-dbc van start gaat ook vast te leggen volgens het nieuwe model; hiervoor is een speciale landelijke webapplicatie beschikbaar. Om inzicht te krijgen in de activiteiten en kosten die bij de zorgvraag horen, vraagt de NZa u ook om van deze patiënten de dbc-data/producten aan te leveren. 

 

Meer weten?

In deze brochure leest u alles over het zorgclustermodel en de toepassing in de praktijk. Ook leest u wat de NZa van koplopers verwacht en hoe u wordt ondersteund. Voor de eerste 100 vrijgevestigden die zich aanmelden voor deelname aan de pilot is er een vergoeding beschikbaar conform een aantal voorwaarden. Deze HoNOS-training wordt gratis aangeboden aan de koplopers. U kunt hier kennismaken met het zorgclustermodel en inloggen voor de pilot.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer