Over de LVVP

Informatiebijeenkomsten over samenwerking in de zorgsector

Informatiebijeenkomsten over samenwerking in de zorgsector

04-02-2014 Print

VWS, NZa en ACM gaan gesprek aan met beroepsgroepen

De minister van VWS organiseert met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in februari een viertal bijeenkomsten over samenwerking in de zorgsector. De bijeenkomsten staan in het teken van de mededingingswetgeving. De minister heeft vanuit de Tweede Kamer en koepelorganisaties vernomen dat professionals problemen ervaren bij samenwerkingsvormen. Wat mag in het kader van samenwerking wel of niet? En wat zijn problemen die professionals ervaren bij het aangaan van samenwerking? 

 

De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk en vinden verspreid over het land plaats: Amsterdam 11 februari, Den Bosch 13 februari, Utrecht 18 februari en Zwolle 20 februari. Het doel van de bijeenkomst is om in gesprek te gaan met de beroepsgroepen. Het is de bedoeling dat professionals hun zorgen en problemen delen met vertegenwoordigers van het ministerie, ACM en de NZa zodat zij hiernaar kunnen handelen. Aanmelden kan via deze link.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer