Over de LVVP

Informatiebijeenkomsten Verbeterde Meldcode

Informatiebijeenkomsten Verbeterde Meldcode

20-09-2018 Print

De verbeterde meldcode helpt u om goed te kunnen reageren op signalen en vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 wordt werken met het afwegingskader in de verbeterde meldcode verplicht. Daarom worden er vier gratis bijeenkomsten georganiseerd om ggz-professionals te informeren over de meldcode en het afwegingskader. De LVVP organiseert zelf op 15 november ook een symposium over o.a. de meldcode; zie de berichtgeving elders in deze nieuwsbrief.

Verbeterd afwegingskader binnen de meldcode

Hebt u in uw dagelijks werk te maken met signalen en vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld? Deze vermoedens zijn maar zelden hard te maken. Het omgaan met onzekerheid, het goed expliciteren van vermoedens en signalen en deze uitspreken en tegelijkertijd in verbinding blijven met cliënten is niet eenvoudig. Daarom is bij de reeds bestaande meldcode een afwegingskader ontwikkeld door een cluster bestaande uit pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals die tezamen 16 beroepsorganisaties vertegenwoordigen.
Vier regionale bijeenkomsten
In vier regionale informatiebijeenkomsten wordt u geïnformeerd over de verbeterde meldcode en het afwegingskader:

 

  • Wat is het afwegingskader precies?
  • Wat gaat er voor u als professional veranderen?
  • Hoe kunt u het afwegingskader gebruiken?

 

Hebt u vooraf al specifieke vragen of casuïstiek? Dit kunt u aangeven in het aanmeldingsformulier. Dan wordt dit meegenomen tijdens de bijeenkomst.

 

Inhoudelijke thema’s
In de bijeenkomsten is ook aandacht voor een inhoudelijk thema. Per sessie wordt een van deze vier thema’s belicht door experts uit de praktijk: gespreksvoering, multidisciplinaire samenwerking, onbewuste afweer en het jonge kind en geweld.

 

Data en locaties

  • Donderdag 11 oktober in Zwolle
  • Woensdag 7 november in Utrecht
  • Dinsdag 20 november in Rotterdam
  • Maandag 14 januari 2019 in Eindhoven

 

De exacte locaties worden later bekend gemaakt. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Programma
16:00u – 16:30u                Inloop
16:30u – 17:30u                Uitleg verbeterde meldcode en toepassing afwegingskader in een casus
17:30u – 18:15u                Pauze (voor een hapje en drankje wordt gezorgd)
18:15u – 19:15u                Inhoudelijk thema (wisselt per bijeenkomst)

 

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie over het afwegingskader zelf of over de bijeenkomsten? Of wilt u zich aanmelden? Klik dan hier.

Ook interessant

Op verzoek LVVP past Zilveren Kruis uitleg aanleveren ROM-data aan

Vrijdag heeft u via de nieuwsbrief het LVVP-contractenoverzicht 2019 ontvangen. Wij gaven daarbij al aan dat het overzicht regelmatig wordt aangepast ...

Lees meer

Contractenoverzicht 2019 gereed

Zoals elk jaar maken we voor de leden een overzicht van de contracten van alle zorgverzekeraars. Dit contractenoverzicht 2019 is nu ...

Lees meer