Over de LVVP

Informatieplicht voor ggz-professional onredelijk belastend

Informatieplicht voor ggz-professional onredelijk belastend

04-02-2015 Print

Recentelijk stuurden wij een brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in reactie op de circulaire over de informatieverstrekking jeugd-ggz van 11 mei jl. De LVVP onderschrijft het belang van juiste en tijdige informatieverstrekking door zowel zorgaanbieders, gemeenten als zorgverzekeraars aan jongeren die vanwege hun 18e verjaardag te maken krijgen met het schot tussen de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet, maar vindt de verplichting voor zorgaanbieders om inzage te kunnen geven over bijvoorbeeld een eventuele eigen betaling volstrekt onterecht.

De zorgautoriteit legt zorgaanbieders concreet als taak op dat zij moeten navragen bij welke verzekeraar de patiënt verzekerd is, of er eigen betalingen aan de orde zijn, of alle zorg vergoed wordt en welke tarieven gehanteerd worden. Wij vinden dat deze verantwoordelijkheid niet eenzijdig bij de zorgaanbieder gelegd kan worden. Zorgaanbieders beschikken niet over al deze informatie en het kan ook niet van hen worden verlangd. Immers, zorgverzekeraars bieden tientallen polissen aan, met daarin onderscheid tussen natura- en restitutiepolissen en sinds kort ook polissen waar sprake is van selectieve zorginkoop (budgetpolissen). De informatieverplichting leidt tot een enorme nieuwe administratieve last voor de vrijgevestigde ggz-professional. Dit is onwenselijk en onuitvoerbaar.

De LVVP heeft de zorgautoriteit daarom verzocht om de genoemde zinsnede in de circulaire zo spoedig mogelijk aan te passen. De LVVP beveelt aan dat de patiënt contact opneemt met zijn of haar verzekeraar om de betreffende informatie te achterhalen. Zodra we een reactie van de NZa hebben ontvangen, zullen wij u daarover informeren.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer