Over de LVVP

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

04-02-2017 Print

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels opgesteld over de transparantie van ziektekostenverzekeraars, over de gegevens en inlichtingen die zij moeten verstrekken aan consumenten en over de eenvormigheid van de gebruikte procedures. Bijvoorbeeld over: nagenoeg gelijke polissen, niet-gecontracteerde zorg, omzetplafonds en het marktconforme tarief. Caresq is een nieuwe speler op de zorgverzekeringsmarkt en verzorgt vanaf 2018 de zorginkoop voor de ruim 230.000 verzekerden van Promovendum, National Academic en Besured. Lees ook onze special over de zorginkoop voor 2018 op Mijn LVVP. In de loop van september kunt u het contractenoverzicht 2018 van de LVVP tegemoetzien, voorzien van de nodige alerts.

De NZa beschrijft het doel van de transparantieregeling als volgt:

  • “Deze regeling beschrijft welke informatie ziektekostenverzekeraars ten minste aan consumenten moeten verstrekken, zodat de informatie doeltreffend en juist is, en bijdraagt aan de inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de aangeboden producten en diensten.
  • Ten tweede heeft deze regeling tot doel om de eenvormige invulling van procedures van ziektekostenverzekeraars te stimuleren, opdat verzekerden op gelijke wijze toegang kunnen hebben tot de verzekering.
  • Tot slot geeft deze regeling ook aan welke andere informatie ziektekostenverzekeraars periodiek moeten verstrekken aan consumenten en verzekerden.

 

Zo moet de zorgverzekeraar op zijn website vermelden als het contracteren van zorg door de zorgverzekeraar mogelijk consequenties heeft voor de verzekerde:

  • of er sprake is van gecontracteerde zorg;
  • zo ja, voor welke vormen van zorg er sprake is van gecontracteerde zorg, of voor welke vormen van zorg er niet sprake is van gecontracteerde zorg en dat er voor de overige vormen van zorg wel sprake is van gecontracteerde zorg;
  • of de keuze voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder leidt tot een vergoedingsbeperking;
  • de hoogte van het percentage van de vergoeding bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder;
  • de tarieflijsten met vergoedingen waarover de vergoedingsbeperking voor niet-gecontracteerde zorg berekend wordt, wanneer de verzekeraar van zulke tarieflijsten gebruik maakt;
  • de wijze waarop de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg berekend wordt;
  • of de zorgverzekeraar selectief is in het contracteren van zorgaanbieders, en zo ja, hoe de zorgverzekeraar deze zorgaanbieders selecteert.

 

Over volumeafspraken en omzetplafonds zegt de NZa-regel:

“Volumeafspraken en omzetplafonds kunnen gevolgen hebben voor een verzekerde. Het bereiken van een omzetplafond kan bijvoorbeeld als gevolg hebben dat de verzekeraar de zorgaanbieder niet meer financiële ruimte biedt om patiënten te behandelen. Wanneer een zorgaanbieder vervolgens patiënten kan weigeren, omdat er geen doorleverplicht of een vergelijkbare constructie is vastgelegd in het contract tussen de verzekeraar en de zorgaanbieder, is het voor de consument belangrijk om deze mogelijke consequentie voor het afsluiten van de verzekering te kennen. Onder 15.2 is bedoeld dat de verzekeraar in of bij het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders, bijvoorbeeld in de zorgkiezer, aangeeft welke afspraken met mogelijke consequenties voor de verzekerde per zorgaanbieder of per type zorgaanbieder zijn gemaakt. Dit betekent niet dat de verzekeraars real-time moeten aangeven of het plafond al bereikt is, maar dat in algemene termen voor de consument begrijpelijk wordt uitgelegd wat de afspraken met de zorgaanbieder of soort zorgaanbieder voor de verzekerde kunnen betekenen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer