Over de LVVP

Initiatief vanuit het veld: enquàªte voor ggz-professionals

Initiatief vanuit het veld: enquàªte voor ggz-professionals

04-02-2014 Print

“Om de passie en gezonde werklust te hervinden”

De NVVP wil in deze nieuwsbrief ruimte bieden aan een initiatief vanuit het veld, waarmee ggz-professionals worden uitgenodigd mee te werken aan een enquête, om uiting te kunnen geven aan hun persoonlijke mening en hun solidariteit te kunnen tonen. Zij willen hiermee een bijdrage leveren “om de passie en gezonde werklust terug te krijgen in de dagelijkse praktijk van de ambulante ggz”. Let op: de vragenlijst bevat twee excel-mappen.

De initiatiefnemers verwachten dat het een goede graadmeter kan zijn van hetgeen er onder hun collega’s leeft, hoe groot de huidige problemen zijn rondom het gewijzigde zorgsysteem en de contractering. Het begeleidende schrijven geeft informatie over het waarom, de werkwijze, de privacy-bewaking, de uiterste reponsdatum en wat er met de verzamelde gegevens gebeurt. De initiatiefnemers hopen de resultaten eind april te kunnen delen.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer