Over de LVVP

Inning eigen bijdrage in 2008: laatste stand

Inning eigen bijdrage in 2008: laatste stand

04-02-2008 Print

Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars zijn nog niet uit de impasse rond de eigen bijdrage psychotherapie.

Een overleg dat gepland stond op 14 januari jl. werd geannuleerd. NVVP en andere betrokkenen hebben gezegd het beschamend te vinden dat er nu nog steeds geen duidelijkheid is.
Door VWS is benadrukt dat níet in de Zorgverzekeringswet is opgenomen dat de eigen bijdrage verrekend moet worden met de DBC’s. VWS zoekt naar een zodanige oplossing dat zorgaanbieders de eigen bijdrage innen, maar geen economisch delict plegen als zij die niet afdragen aan de zorgverzekeraar. Inmiddels zijn er al verzekeraars, zoals Zorg & Zekerheid in Leiden, die hierop vooruitlopen en aan de psychotherapeuten schrijven dat zij de eigen bijdrage niet in mindering zullen brengen op het DBC-tarief en dit beschouwen als een compensatie voor het lage tarief dat zij bieden. Zie de link naar de brief onder dit artikel. 
Zodra er meer duidelijk is over de eigen bijdrage, hoort u dit direct van ons.

Ook interessant

Stand van zaken deeldeclaraties

De gesprekken over de invoering van deeldeclaraties gaan nog steeds voort.

Lees meer

Tot slot…

wenst het bestuur alle leden -ondanks alle hectiek- een gezellig Kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Lees meer