Over de LVVP

Input gevraagd voor herziening kwaliteitsstandaard eHealth

Input gevraagd voor herziening kwaliteitsstandaard eHealth

14-10-2021 Print

Steeds meer zorgaanbieders bieden online hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen. De coronacrisis heeft daarin ook voor versnelling gezorgd. EHealth ontwikkelt zich volop en de vier jaar oude kwaliteitsstandaard eHealth, die Akwa GGZ beheert, is daarom aan herziening toe. Op advies van de kwaliteitsraad van Akwa GGZ gaat een multidisciplinaire werkgroep van patiënten, naasten en professionals aan de slag met de herziening.

In de herziene standaard wordt de visie op eHealth geactualiseerd, ontwikkelingen op dit gebied beschreven en handvatten aangereikt om mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te ondersteunen met eHealth. Zo kan eHealth bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van zorg.

Input voor herziening gevraagd
Akwa GGZ inventariseert via het online Panel onder ggz-professionals de ervaringen met en behoeften aan ondersteuning voor eHealth. Het aanbod groeit en daarin kunnen organisaties, professional en patiënt keuzes maken. Via een enquête kunnen ggz-professionals hun praktijkervaring met eHealth delen. Deze dient als input voor de herziening van de generieke module. Ggz-professionals kunnen zich hier aanmelden en de enquête invullen. Patiënten en naasten kunnen binnenkort via MIND input aanleveren.

Totstandkoming herziene kwaliteitsstandaard
In een werkgroep met afvaardiging vanuit beroeps,- patiënten- en naastenverenigingen komen wetenschappelijke kennis en ervaringen bij elkaar. Samen benoemen zij wat goede zorg is. Relevante beroeps- en brancheverenigingen autoriseren de standaard en daarna wordt deze gepubliceerd op GGZ Standaarden. De werkgroep voor de herziening van eHealth gaat einde van dit jaar van start.

Ook interessant

Eerstelijns zorg verontrust door opleggen nutteloze extra administratie

Onverwachts heeft minister De Jonge van VWS besloten om de regeling Jaarverantwoording WMG definitief vast te stellen. De eerstelijns zorg ...

Lees meer

Call for abstracts LVVP-congres 20 mei 2022

Zorg voor de toekomst. Dat is het thema van het congres dat de LVVP op 20 mei 2022 organiseert. We zijn op ...

Lees meer