Over de LVVP

Inspectie stuurt nieuwe zorgaanbieders vragenlijst toe

Inspectie stuurt nieuwe zorgaanbieders vragenlijst toe

17-02-2021 Print

Sinds mei 2020 is er een verandering in het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op nieuwe zorgaanbieders. Vanaf dat moment krijgen ook zorgprofessionals die als solist gaan werken een vragenlijst, nadat ze zich gemeld hebben bij het CIBG via www.meldennieuwezorgaanbieders.nl. Instellingen krijgen een uitgebreidere vragenlijst dan voorheen.

Op basis van de antwoorden krijgt de inspectie meer zicht op de zorg die nieuwe aanbieders verlenen. Ook maakt de IGJ een inschatting van mogelijke risico’s in de zorg. Dit sluit aan bij de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 in werking treedt.

De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders voor wie de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt, te weten instellingen én solistisch werkende zorgverleners. Nieuw is dat de meldplicht van de Wtza tevens gaat gelden voor jeugdhulpaanbieders onder de Jeugdwet.

De Wtza brengt twee grote veranderingen met zich mee. Zo heeft iedere zorgaanbieder, bestaande en nieuwe, een meldplicht als zij nog niet bekend zijn in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). De tweede verandering is dat zorgaanbieders waar meer dan 10 zorgverleners (geen fte’s) werken, een toelatingsvergunning moeten aanvragen. Binnenkort komt er op rijksoverheid.nl meer informatie beschikbaar over de Wtza.

Wat betekent dit concreet?
Start u met een nieuwe praktijk? Dan schrijft u zich eerst in bij de Kamer van Koophandel. Daarna kunt u zich aanmelden bij het CIBG (de overheidsdienst voor registers) via www.meldennieuwezorgaanbieders.nl. Dit geldt ook voor aanbieders in de jeugd-ggz. Als u zich meldt, dan stuurt de inspectie u de vragenlijst toe, die u moet invullen en retourneren. Een aantal vragen is niet op vrijgevestigden van toepassing; daar kunt u ‘n.v.t.’ invullen.

De IGJ verzoekt nieuwe zorgaanbieders om de vragenlijst in te vullen, zo goed mogelijk en voor zover de vragen van toepassing zijn. Bij de niet van toepassing zijnde vragen kunt u n.v.t. invullen. Binnenkort komt er een aparte versie van de vragenlijst voor solisten, omdat meer mensen tegen een aantal vragen aanliepen die niet van toepassing zijn. Ook gaat er meer ondersteuning/toelichting bij de invulvelden komen.

Een paar tips voor het invullen: een bedrijfsplan/ondernemingsplan hoeft een solist niet te hebben, dus hier kan n.v.t. ingevuld worden. De meldcode (kinder)mishandeling en huiselijk geweld is een speerpunt en dient de zorgaanbieder in een eigen document toegespitst op de organisatie te hebben liggen. Dat heeft hij of zij dan waarschijnlijk nog niet; dit zal de IGJ dan als feedback geven. Er is ook een vraag opgenomen over herstelondersteunende zorg. Deze vraag is op dit moment bedoeld om mensen aan het denken te zetten, te inventariseren hoeveel oog hiervoor is in het veld en hoe ermee wordt omgegaan.

Ook interessant

LVVP doet melding bij de NZa over verplichte toestemmingsvereiste

In de vorige nieuwsbrief meldden we u dat zorgverzekeraars steeds vaker een toestemmingsvereiste hanteren. Hierbij wordt vaak (veel) privacygevoelige informatie ...

Lees meer

Persbericht – LVVP luidt opnieuw noodklok over contractering jeugd-ggz door gemeenten

Nederlandse gemeenten moeten dit jaar een nieuwe aanbesteding in de jeugd-ggz uitvoeren. Ons bereiken in toenemende mate signalen dat deze ...

Lees meer