Over de LVVP

In’t kort

In’t kort

04-02-2014 Print

Beknopte info over de onlangs gehouden LVVP-borrel, over het LVVP-magazine, de ledenvergadering van 19 november en over de ins & outs van MIjn LVVP.

  • Bestuur en bureau wensen u een goed en gezond 2015 toe! Op 14 januari gaan we de beleidsdoelen voor het nieuwe jaar onder de loep nemen, waarbij onder meer de lokale en regionale netwerken van LVVP-leden over het voetlicht komen. Want ook in 2015 willen wij voor u de juiste accenten leggen in de behartiging van uw vrijgevestigde belangen!
  • Op 10 december vierden we de oprichting van de LVVP met overlegpartijen en actieve leden van de LVVP. Het was een zeer geslaagde bijeenkomst waarin voorzitter Arnoud van Buuren het LVVP-boekje ‘doopte’, dat u als lid inmiddels per post hebt ontvangen.
  • Bij de verzending van het LVVP-magazine is onlangs technisch iets fout gegaan, waardoor een aantal leden en overige belangstellenden het magazine niet hebben ontvangen. U kunt het hieronder alsnog downloaden.
  • Het verslag van de algemene ledenvergadering van 19 november kunt u downloaden vanaf Mijn LVVP op de LVVP-site. Het was de eerste ledenvergadering in LVVP-verband, met een prettige mengeling van voormalige LVE- en NVVP-leden.
  • Weet u wat er allemaal op het ledendeel van onze site staat? We hebben dit inzichtelijk gemaakt in een document dat u hieronder kunt downloaden. Ook de vele voordelen van het LVVP-lidmaatschap hebben we voor u op een rijtje gezet.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer