Over de LVVP

In’t kort

In’t kort

04-02-2015 Print

Beknopte informatie over de activiteiten van de LVVP voor haar k&j-leden, een oproep aan eerstelijns/gz-psychologen voor deelname aan de Commissie k&j, een oproep om regionaal k&j-contactpersoon te worden voor het LVVP-bureau, informatie over de verplichte vermelding van wachttijden en tot slot over het nieuwe functieprofiel voor de poh-ggz.

Veel informatie over jeugd-ggz op Mijn LVVP
Op het ledendeel van de LVVP-site staat onder het onderdeel jeugd-ggz veel informatie die relevant is voor leden die kinderen en jeugdigen behandelen en te maken hebben met de nieuwe Jeugdwet. Die informatie wordt continu actueel gehouden.

 

In overleg met de LVVP-commissie kind&jeugd, zijn we bezig met het ondersteuningsprogramma voor onze k&j-leden. Naast de informatievoorziening via nieuwsbrieven en nieuwsflitsen, zal dit voorjaar een leden-enquête worden gehouden, een beleidsvisie met handvatten worden opgesteld, zal de lijst met regionale contactpersonen worden gecompleteerd en zullen overzichten van contractmogelijkheden en voorwaarden worden opgesteld. Een van de LVVP-magazines zal speciaal worden gewijd aan de behandeling van kinderen en jeugdigen en aan de transitie. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

De LVVP zoekt:

  • Een extra lid voor de Commissie kind & jeugd

Vanwege de vele werkzaamheden die de LVVP-commissie kind&jeugd de komende tijd heeft, zoeken wij een eerstelijns/gz-psycholoog als extra commissielid. De commissie bestaat uit Marjet Sanders, Bert Hebing en Bob van Eerd en wordt vanuit het bureau ondersteund door Annemarie van der Meer, Dick Nieuwpoort en Tineke Ruijl. Het gaat om een bezoldigde functie. U kunt zich melden bij Tineke Ruijl.

 

  • Regionale informatieverstrekkers kind & jeugd

Het bureau zoekt k&j-leden die regionaal contactpersoon willen zijn voor het LVVP-bureau, voor het doorgeven van informatie, wensen en behoeften rondom de transitie van de jeugd-ggz. Met deze informatie kunnen wij onze activiteiten afstemmen en onze k&j-leden nog beter van dienst zijn. Het gaat u weinig tijd kosten. Als u onze contactpersoon wilt zijn, dan kunt zich aanmelden bij Tineke Ruijl (t.ruijl@lvvp.info).

 

Verplichte vermelding van wachttijden

Zoals u weet is de vermelding van wachttijden sinds een aantal jaren verplicht. Vrijgevestigde ggz-professionals moeten die melden op hun site. Leden kunnen daarvoor ook de LVVP-site gebruiken; de vermelding in de zoekmachine voldoet namelijk aan de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Potentiële cliënten kunnen daardoor in de zoekmachine zien wanneer zij bij iemand terecht kunnen voor behandeling.

De vermelde wachttijden worden door de NZa gemonitord en meegenomen in onderzoeksresultaten. Het is dus zowel voor u, uw cliënten als voor onderzoeksgegevens van belang om uw wachttijden actueel te houden.
Lees hier de recente brief van Zorgverzekeraars Nederland over de wachttijden in de ggz en de brief die de LVVP in reactie daarop schreef aan minister Schippers. Wij zijn namelijk van mening dat de dbc-gegevens bij DIS niet gebruikt kunnen worden voor het achterhalen van wachttijden, omdat die gegevens een scheef beeld veroorzaken.

 

Nieuw functie- en competentieprofiel praktijkondersteuner ggz
De meeste huisartsen werken tegenwoordig samen met de praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz (poh-ggz) die hen ondersteunt bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. Sinds kort ligt er een actueel, eenduidig functie- en competentieprofiel, dat aansluit op de huisartsenzorg voor deze patiënten. Het functie- en competentieprofiel praktijkondersteuner GGZ is ontwikkeld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), PsyHAG en InEen. Het profiel is vervolgens voorgelegd aan en besproken met V&VN, V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen, V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners en de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

De LVVP gaat het profiel nader bestuderen.

 

Wilt u als voormalig LVE-lid nog dit jaar meedoen aan visitatie?

Voormalig LVE-leden krijgen tot oktober 2019 de tijd om zich in een eerste vijfjaarlijkse ronde te laten visiteren. We streven ernaar dat iedereen zich op een voor hem of haar geschikt moment kan aanmelden voor visitatie. Mocht u als oud-LVE’er nog dit jaar willen meedoen, omdat het u nu goed uitkomt of omdat u bijvoorbeeld wilt voldoen aan het kwaliteitscontract van Achmea, dan kunt u nu een mail sturen naar Mariska Koperdraad (m.koperdraad@lvvp.info), onder vermelding van de reden. Vervolgens kunnen wij een aantal extra visitatiedata creëren, waarop u zich via de LVVP-site kunt inschrijven.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer