Over de LVVP

Invoering nieuwe zorgclustermodel uitgesteld

Invoering nieuwe zorgclustermodel uitgesteld

13-12-2018 Print

De invoering van het nieuwe zorgclustermodel in 2020 is niet haalbaar, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een brief aan staatssecretaris Blokhuis. De LVVP is voorstander van invoering van het zorgclustermodel omdat het medisch inhoudelijk goed herkenbaar is en de kosten beheersbaar zijn, mits het model goed wordt uitgewerkt. De NZa komt naar verwachting in februari 2019 met een advies over een nieuw tijdspad voor de invoering van het zorgclustermodel.

Koerswijzigingen

Al enkele jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe bekostigingsmodel voor de ggz, maar helaas stagneert de voortgang. Daarom is medio 2018 besloten om de twee aspecten van het model -inhoud en bekostiging- uit elkaar te trekken en als aparte trajecten voort te zetten. Doelstelling was om voor de inhoudelijke ontwikkeling meer tijd te nemen, maar de nieuwe bekostiging al wel eerder in te voeren.

De reden voor deze splitsing was dat er veel kritiek was op de dbc-systematiek. In de nieuwe bekostiging zouden de dbc’s in de gespecialiseerde ggz (g-gzz) verdwijnen; declaratie zou gaan plaatsvinden op basis van prestaties in de vorm van consulten.

Hiertegen zijn enkele belangrijke bezwaren geuit, onder andere door de LVVP. Invoering van slechts het kostenmodel zonder het inhoudelijke model hieraan te koppelen, draagt het risico in zich van een administratief monstrum. Daarop werd de koers opnieuw gewijzigd en is het streven om de nieuwe bekostiging in 2020 in te voeren, losgelaten. Er wordt nu gewerkt aan een nieuw tijdpad voor de invoering van een nieuw bekostigingsmodel.

 

Goede uitwerking van belang voor welslagen

De LVVP is voorstander van het zorgclustermodel als geheel: het model is medisch-inhoudelijk goed herkenbaar en zal naar verwachting leiden tot een serieuze verbeterslag in de bekostiging. De invoering van het model heeft echter wel veel impact op alle partijen in de ggz. Denk bijvoorbeeld aan de ict-processen rond het registreren en declareren van de zorg en de contractering. Een goede uitwerking van alle aspecten is daarom een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het model.

 

Tijdpad

De NZa zal in haar advies over het tijdpad ook beschrijven welke (tussen)stappen mogelijk zijn voor de invoering van het model en hoe deze zich verhouden tot het ggz-hoofdlijnenakkoord dat in juli 2018  gesloten is. Een mogelijkheid is dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars die dat willen, alvast de gelegenheid te bieden om met de nieuwe bekostiging te gaan werken.

Ook interessant

Documenten voor gemeenten over vrijgevestigden in de jeugd-ggz

De intermediair bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Annemarie van der Meer, heeft twee documenten ontwikkeld voor gemeenten over de rol ...

Lees meer

Arbitrage tegen CZ inzake onduidelijkheid alternatief voor KiBG

Op 20 november jl. zat de LVVP tegenover CZ bij de arbiter van het Nederlands Arbitrage Instituut. Zoals eerder bekend gemaakt ...

Lees meer