Over de LVVP

Invoering zorgprestatiemodel 2022: mogelijk lager budgetplafond in 2021

Invoering zorgprestatiemodel 2022: mogelijk lager budgetplafond in 2021

27-08-2020 Print

Per 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. Vanaf deze datum declareert u geen dbc’s en producten meer, maar prestaties (voornamelijk in de vorm van consulten). Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw omzetplafond in 2021. Zo geeft zorgverzekeraar VGZ aan de budgetten voor 2021 lager vast te stellen dan eerst was aangekondigd.

U bent gewend dat de omzet van een behandeling drukt op het kalenderjaar waarin deze behandeling is gestart. Dus als u in december van dít jaar (2020) met een nieuwe patiënt start en deze behandeling eindigt bijvoorbeeld in juni 2021, dan wordt declaratie in zijn geheel toegerekend aan jaar 2020. Dat geldt ook voor een budgetplafond dat u bij een verzekeraar heeft. Veel omzet uit het ene jaar drukt dus op het voorgaande jaar. Veel omzet van 2020 zal zijn oorsprong hebben in 2019 en dus aan dat jaar toegerekend worden.

Maar 2021 wordt anders. Per 1 januari 2022 treedt het zorgprestatiemodel in werking. Vanaf die datum declareert u geen dbc’s of producten (lang lopende trajecten), maar losse prestaties in de vorm van consulten. Alle dbc’s en producten worden in administratieve zin per 31 december 2021 gesloten, ook als het behandeltraject doorloopt in 2022. Geen enkele behandeling/sessie (directe en indirecte tijd) in 2022 wordt toegerekend aan 2021, ook niet als het traject gestart is in 2021. Op uw budget van 2021 worden dus alleen behandelingen/sessies (directe en indirecte tijd) geboekt die in 2021 hebben plaatsgevonden. Let op: voor een verzekeraar (zoals VGZ) kan dat een reden zijn om voor 2021 een lager budget af te geven. Uw budget voor 2021 valt dan dus lager uit dan uw budget dan voor 2020.

Ook interessant

Het zorgprestatiemodel: duidelijker voor de patiënt en minder administratie

De reden om een nieuwe bekostiging in te voeren is dat het huidige dbc-systeem zijn langste tijd gehad heeft. Het ...

Lees meer

Lever uw wachttijden aan bij Vektis

Ggz-praktijken zijn verplicht hun wachttijden maandelijks (voor elke 10e van de maand) door te geven aan Vektis. Misschien is het ...

Lees meer