Over de LVVP

Wat is precies een diagnostiekconsult?

Wat is precies een diagnostiekconsult?

15-07-2021 Print

In het zorgprestatiemodel wordt onderscheid gemaakt in consulten diagnostiek en consulten behandeling. Wat is precies een diagnostiekconsult en wanneer mag je dit declareren?

De definitie van diagnostiek in de beleidsregel is: activiteiten met als doel (bijdragen aan) het stellen van een diagnose, uitgevoerd door een zorgverlener die hiervoor bevoegd en bekwaam is.

Een consult diagnostiek is een consult met enkel als doel het uitvoeren van diagnostiek.
In de definitie van een consult is opgenomen dat een interactie ononderbroken is en dat met ononderbroken wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om zonder zorginhoudelijke reden consulten op te knippen. Het halen van bijvoorbeeld een kopje koffie, een sanitaire stop of een korte pauze geldt niet als onderbreking.

Op de definitie van het consult diagnostiek wordt de volgende toelichting gegeven:
‘Deze activiteit kan in de vorm zijn van het opstellen van een verpleegkundige diagnose, een psychologische probleemanalyse en/of een psychiatrische structuurdiagnose, en een diagnostische classificatie volgens het vigerende psychiatrische classificatiesysteem.

Er kan ook sprake zijn van een of meerdere specifieke aanvullende (neuro)psychologische onderzoeken volgens een gestructureerde en gevalideerde testmethode, zoals een intelligentieonderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek, een onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden of ontwikkelingsstoornissen als er hieromtrent vermoedens gerezen zijn vanuit diagnostisch onderzoek, een neuropsychologisch onderzoek of in het geval van de forensische zorg van verdiepingsdiagnostiek. De diagnostiek resulteert in een intakeverslag en/of een diagnostisch rapport, dat resulteert in een behandelplan en/of toetsbare, significante en directe aanpassing en/of bijstelling van het behandelplan, alswel een toetsbare en directe evaluatie ervan.

Diagnostiekactiviteiten kunnen ook onderdeel zijn van behandelconsulten, maar alleen consulten die enkel als doel hebben het uitvoeren van diagnostiek mogen als een diagnostiekconsult gedeclareerd worden. Een consult is een ononderbroken contact en kan niet deels als diagnostiekconsult en deels als behandelconsult worden gedeclareerd. (onderstreping van de LVVP)

Maximum aantal diagnostiekconsulten?
De NZa heeft in de beleidsregel geen maximum aantal diagnostiekconsulten opgenomen. Ook is niet opgenomen dat er tijdens het behandeltraject niet opnieuw diagnostiek gedaan kan worden. Maar het is niet de bedoeling dat er enkel diagnostiek wordt gedaan, zonder dat er behandeling op volgt.

Diagnose onverzekerde zorg? Dan maximaal 4 diagnostiekconsulten vergoed uit de basisverzekering
Enkel voor trajecten die leiden tot een diagnose onverzekerde zorg geldt dat er maximaal 4 diagnostiekconsulten worden vergoed uit de basisverzekering. Dit staat verwoord in de spelregels:

‘4.2 Spelregel
Voor alle settingen geldt: Bij een nieuwe zorgvraag die leidt tot een of meer diagnoses op de lijst onverzekerde diagnoses worden niet meer dan 4 diagnostiekconsulten uit de basisverzekering vergoed.’

Ook interessant

Verdwijnt het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz wel of niet?

De LVVP krijgt vaak de vraag van leden of het onderscheid tussen de gb-ggz en de g-ggz nou wel of ...

Lees meer

Het zorgprestatiemodel en opleiden

Heeft u een opleidingspraktijk? Dan gaan er wat zaken veranderen met de invoering het zorgprestatiemodel. Voorheen declareerde de opleideling bijvoorbeeld ...

Lees meer