Over de LVVP

Wat is het tarief voor onverzekerde zorg?

Wat is het tarief voor onverzekerde zorg?

20-01-2022 Print

De NZa heeft een tarief vastgesteld voor onverzekerde zorg. De LVVP heeft bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nagevraagd hoe de passage in de beleidsregel precies geïnterpreteerd moet worden.

Over de prestatie onverzekerde zorg (oftewel niet-basispakketzorg consult) staat in de beleidsregels van de NZa het volgende:

“Prestatiebeschrijving Niet-basispakketzorg consult (ggz)
Indien er geen aparte prestatie bestaat voor zorg die niet tot het basispakket behoort, dan kan deze prestatie gebruikt worden in het geval van een consult. Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen die buiten de aanspraak op de Zvw valt maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Het tarief van de prestatie is per 60 minuten.”

In de tarievenlijst is een NZa-maximumtarief opgenomen van € 117,33.

De NZa geeft de volgende uitleg m.b.t. deze prestatie:
“Deze prestatie past inderdaad bij sessies van 45 minuten. Het tarief is gebaseerd op 60 minuten, waarbij in de prestatiebeschrijving niets is opgenomen over de verhouding directe en indirecte tijd. De prestatie past dus bij een consult van 45 minuten directe tijd + 15 minuten indirecte tijd.”

Twee voorbeelden:

  • Voor een consult van bijvoorbeeld 45 minuten onverzekerde zorg, kunt u maximaal €117,33 vragen (en heeft u nog 15 minuten indirecte tijd).
  • Voor een consult van 90 minuten onverzekerde zorg, kunt u maximaal 2 x €117,33 vragen (daarnaast heeft u dan nog 30 minuten voor indirecte tijd).

 

Overigens: wat wel en niet onder de onverzekerde zorg valt, is niet veranderd. Dat heeft niets met de nieuwe bekostiging te maken.

Ook interessant

Moet je voor alle ‘bestaande’ patiënten de zorgvraagtypering uitvoeren?

Voor alle patiënten die u na 1 januari 2022 in behandeling neemt, voert u een zorgvraagtypering uit. Maar moet u voor ...

Lees meer

Wat zijn de regels voor parallelle trajecten?

Veel leden vragen ons hoe ze binnen het zorgprestatiemodel moeten omgaan met parallelle trajecten. Het antwoord hierop is eigenlijk eenvoudig: ...

Lees meer