Over de LVVP

Wat is een UBO-verklaring?

Wat is een UBO-verklaring?

13-02-2020 Print

Verzekeraar a.s.r. heeft bij een aantal LVVP-leden een zogenaamde UBO-verklaring opgevraagd. UBO betekent ultimate beneficial owner ofwel uiteindelijk belanghebbende. Dat wil zeggen de natuurlijke personen bij wie de winst van een vennootschap of stichting terechtkomt. A.s.r. loopt hiermee vooruit op het nieuwe UBO-register, dat naar verwachting dit voorjaar verplicht wordt. Voor eenmanszaken is nog onduidelijk of de UBO-verklaring daadwerkelijk ingevuld moet worden.

Wat is het UBO-register?
In het UBO-register worden de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) van onder meer vennootschappen en stichtingen vastgelegd. Het gaat dan om natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Daarmee zijn zij dan feitelijk de uiteindelijke eigenaar van de organisatie of hebben er zeggenschap over.
Aanleiding voor de richtlijn zijn de Panama Papers, die ondoorzichtige juridische constructies blootlegden waarmee financieel-economische delicten als faillissementsfraude, belastingontduiking, het witwassen van geld en terrorismefinanciering worden gepleegd.

De wetsvoorstellen over het UBO-register zijn nog in behandeling bij de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft hier eind vorig jaar al mee ingestemd. Eerst wordt uitgezocht van wie er een UBO-verklaring nodig is. De volgende stap is dat er een UBO-register (via de Kamer van Koophandel) wordt gemaakt. In dit register kunnen partijen als zorgverzekeraars de voor hun vereiste gegevens vinden. Het voordeel van zo’n register is dat een organisatie dit maar één keer hoeft in te vullen.

Wat zegt a.s.r.?
A.s.r. zegt desgevraagd dat zij “wettelijk verplicht zijn om van alle zakelijke contacten van a.s.r. (waaraan wij betalingen verrichten) de UBO vast te stellen. Van veruit de meeste vrijgevestigden hebben wij dit geautomatiseerd kunnen vaststellen, maar niet van alle vrijgevestigden. In het laatste geval is deze uitvraag noodzakelijk.”
Volgens de LVVP is het nog maar de vraag of de UBO-verklaring ook door eenmanszaken ingevuld moeten worden. Daarvan is namelijk op voorhand duidelijk wie de uiteindelijk belanghebbende is. A.s.r. stelt echter dat het voor alle zakelijke relaties geldt en dat er zonder die gegevens niet uitbetaald wordt. Wordt vervolgd!

Ook interessant

Declaraties afgewezen? Check of u de AVG-toestemmingsvragen in uw ks heeft beantwoord

In de laatste maanden van 2019 hebben we herhaaldelijk gewezen op het feit dat u als zorgaanbieder de toestemmingsvragen voor het ...

Lees meer

Meldrecht of meldplicht in de verwijsindex risicojongeren?

De verwijsindex risicojongeren (vir) is ingevoerd om professionals -door melding van een jeugdige tot 23 jaar in de vir- de gelegenheid ...

Lees meer