Over de LVVP

Is uw dbc-software klaar voor de zorgvraagzwaarte-indicator?

Is uw dbc-software klaar voor de zorgvraagzwaarte-indicator?

04-02-2015 Print

Zoals bekend zijn zorgaanbieders van gespecialiseerde ggz vanaf 1 januari 2016 verplicht om de zorgvraagzwaarte van patiënten te vermelden bij het declareren van kosten. De nieuwe Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte GGZ is opgesteld door de brancheorganisaties in de ggz, waaronder de LVVP, en maskeert de privacy van de patiënt. Maar, zijn alle dbc-softwarepakketten erop ingericht?

In 2014 legde minister Schippers de verplichting op om de zorgvraagzwaarte op de factuur in de gespecialiseerde ggz te vermelden. De LVVP heeft zich hier met andere partijen succesvol tegen verzet, omdat de privacy van de patiënt er op onverantwoorde wijze door werd geschaad. De regeling is toen tweemaal opgeschort tot uiterlijk 31 december 2015. Overigens moesten de aanbieders in de tussentijd de zorgvraagzwaarte-indicator wel in hun systemen, dus aan de bron, blijven registreren. Vanaf 1 januari 2016 zal de verplichting om de zorgvraagzwaarte-indicator (zvz-i) aan te leveren weer gaan gelden, maar dan wel versleuteld.

 

Check uw praktijksoftware

In de praktijk blijkt echter dat niet alle softwareleveranciers de zorgvraagzwaarte-indicator hebben ingebouwd in hun dbc-software. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) meldt ons desgevraagd dat er (nog) geen gebruikersoverleg met de softwareleveranciers heeft plaatsgevonden en stuurde ons deze FAQ voor zorgaanbieders en softwareleveranciers. De NZa heeft deze informatie naar een aantal leveranciers gestuurd. Het kan echter zijn dat de zvz-i nog niet in uw praktijksoftware is ingebouwd. Wij raden u dan ook aan dat te checken! Wij hebben alle ons bekende leveranciers van praktijksoftware de FAQ reeds gemaild en hen tevens gevraagd om ons informatie-overzicht aan te vullen met up-to-date informatie voor 2016, waaronder de mogelijkheid voor vermelding van de zvz-indicator. U vindt het overzicht op Mijn LVVP.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer