Over de LVVP

Jeugd-ggz: beëindiging dbc-systematiek per 2018

Jeugd-ggz: beëindiging dbc-systematiek per 2018

04-02-2017 Print

Vanaf 2018 kopen gemeenten jeugd-ggz niet meer in met de dbc-systematiek, maar met één van de zogenoemde uitvoeringsvarianten. Dit betekent onder meer dat lopende dbc’s/behandelingen eind 2017 afgesloten en gefactureerd moeten worden; voor deze cliënten moet volgens de nieuwe afspraken een nieuwe toewijzing en product geopend worden. Uw gemeente of regio zal u informeren over de precieze gang van zaken over hoe omgegaan wordt met jeugd-ggz-cliënten die reeds zorg ontvangen en waarvan de zorg doorloopt in 2018, de 'overgangscliënten’. Lees ook de informatie in onze laatste k&j-nieuwsbrief (gemeenten laten dbc’s los: de handreiking ‘bekostiging jeugd-ggz’).

Er is een checklist voor gemeenten en zorgaanbieders, die een beknopt overzicht geeft van wat er moet gebeuren bij de beëindiging van de dbc-systematiek voor jeugd-ggz, in sommige gemeenten inclusief de generalistische basis-ggz. Dit is een eerste versie, die telkens wordt vernieuwd bij nieuwe inzichten.

 

Om de administratieve lasten voor de jeugdzorg te verminderen heeft i-Sociaal Domein voor gemeenten standaarden en voorzieningen ontwikkeld om te bewerkstelligen dat onder meer het berichtenverkeer gestandaardiseerd kan verlopen. Uit het onderzoek van I-Sociaal Domein naar de mate waarin gemeenten deze standaarden gebruiken en in hoeverre ze klaar zijn voor de invoering van de verschillende uitvoeringsvarianten blijkt, dat het grootste deel van de gemeenten de standaarden toepast.

 

Ondanks de invoering van de standaarden maakt de LVVP zich zorgen of alle gemeenten en ict-leveranciers tijdig klaar zullen zijn voor de aankomende veranderingen; we zullen het verloop hiervan dan ook nauwlettend volgen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer