Over de LVVP

Jeugd-ggz: brief van LVVP, NVvP en NIP aan VNG

Jeugd-ggz: brief van LVVP, NVvP en NIP aan VNG

04-02-2015 Print

Op 15 april zonden wij samen met NVvP en NIP een brief aan de Subcommissie Jeugd van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin we onze zorgen uiten naar aanleiding van berichten van patiënten, hun ouders en professionals. Daaruit blijkt namelijk dat de voorwaarden voor beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de behandeling voor kinderen en jeugdigen in de jeugd-ggz onder druk staan.

Privacy

In de brief geven we aan dat er zorgen blijven over de privacy en over het ontbreken van informatie voor jeugdigen en ouders over de geldende regels voor informatie-uitwisseling. Meerdere gemeenten willen meer gegevens en/of andersoortige informatie ontvangen dan op grond van de geldende regelgeving toegestaan is. Met name in het kader van de melding van de start van de behandeling bij de gemeente wordt zorginhoudelijke informatie opgevraagd, zoals de verwijsbrief van de huisarts. Het ontbreekt vaak aan informatie over dit verzoek aan de jeugdigen en ouders die het betreft. LVVP, NVvP, NIP, KNMG en GGZ Nederland werken momenteel aan een plan om één vindplek te creëren waarop professionals (zowel werkzaam in de jeugd-ggz als bij de gemeente) precies kunnen inzien op welke manier de vigerende privacywetgeving dient te worden toegepast.
 

Administratieve lastenverzwaring en bureaucratie

Voorts belichten we in de brief de grote lokale en regionale verschillen die de afgelopen periode hebben geresulteerd in een explosieve toename van de administratielast. Niet alleen is dit op instellingsniveau goed merkbaar, maar voor de vrijgevestigde professionals is dit een uiterst penibele situatie. Problemen met de gegevensoverdracht, toeleiding tot zorgwijzing, offertes waarin een zeer gevarieerd palet aan vergoedingsmogelijkheden zijn opgenomen, tekortkomingen in software om gegevens te kunnen aanleveren, declaraties die ondanks eerdere afspraken niet aansluiten met de bestaande DBC-structuur zijn slechts enkele voorbeelden die de dagelijkse praktijk negatief beïnvloeden en de continuïteit en beschikbaarheid van zorg aan patiënten niet ten goede komt. Ook horen wij dat met name zelfstandig gevestigde professionals overgaan tot het beëindigen van de praktijk omdat de investering om aan deze problemen het hoofd te bieden niet meer opweegt tegen de tijd die werkelijk naar de patiënten gaat. Hiermee komt een specifieke vorm van laagdrempelige jeugd-ggz in het gedrang.
 

We hebben de VNG uitgenodigd om onze samenwerkingspartner te zijn bij het oplossen van de talrijke problemen.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer