Over de LVVP

Jeugdautoriteit gestart per januari 2019

Jeugdautoriteit gestart per januari 2019

14-02-2019 Print

Om het jeugdzorgstelsel goed te laten werken, is er per 1 januari 2019 een jeugdautoriteit ingesteld. De jeugdautoriteit heeft als taak te bemiddelen bij inkoopproblemen met gemeente.

Als u als jeugdhulpaanbieder problemen ervaart in de continuïteit van de hulpverlening of met de inkoop van jeugdhulp, dan kunt u meerdere stappen zetten om deze op te lossen.

 

Stap 1: bespreken met gemeente
Als eerste bespreekt u deze met de contactpersoon van uw gemeente.

 

Stap 2: schakel de intermediair vrijgevestigden in
Wanneer u er niet uitkomt, kunt u de klachten dan wel knelpunten vervolgens melden bij de LVVP, die deze doorspeelt naar de intermediair voor vrijgevestigden bij de VNG (Annemarie van der Meer). De intermediair stemt zo nodig af met het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) en de gemeente zelf. Het OZJ ondersteunt jeugdregio’s (zowel gemeenten als aanbieders) en cliëntorganisaties. Dit doet het team door -op verzoek van gemeenten en/of aanbieders- aan te sluiten bij bestaande overleggen of door deze gesprekken te initiëren. Het team bestaat uit een ambassadeur, regioambassadeurs, contactpersonen voor aanbieders van jeugdhulp en een ondersteunend team.

 

Stap 3: schakel de jeugdautoriteit in
Wanneer blijkt dat ondersteuning door de intermediair of het OZJ onvoldoende is om de problemen op te lossen, dan kan de jeugdautoriteit bemiddelen. De jeugdautoriteit heeft als doel de continuïteit van essentiële jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen. De jeugdautoriteit doet dit door:

 

  • te bemiddelen rond de inkoop van jeugdhulp;
  • gemeenten aan te spreken rond continuïteitsvraagstukken;
  • zo nodig bestuurlijke maatregelen voor te bereiden

 

Hebt u vragen over de jeugdautoriteit? Dan kunt u contact opnemen met Leonie Geerts, kwartiermaker jeugdautoriteit via leonie.geerts@minvws.nl.

 

Rechter
Of de ondersteuning door intermediair, OZJ en jeugdautoriteit nu wel of niet succesvol is, het staat u altijd vrij om de gang naar de rechter te maken.

Ook interessant

Zorgstandaard ADHD gepubliceerd

Onlangs is de zorgstandaard ADHD gepubliceerd op www.ggzstandaarden.nl. Deze zorgstandaard brengt de adviezen van alle richtlijnen van de ...

Lees meer

Jeugdwet: nieuwe woonplaatsbeginsel uitgesteld naar 1-1-2021

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari is besloten de ingangsdatum van het ...

Lees meer