Over de LVVP

Jeugdwet: nieuwe woonplaatsbeginsel uitgesteld naar 1-1-2021

Jeugdwet: nieuwe woonplaatsbeginsel uitgesteld naar 1-1-2021

14-02-2019 Print

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is.

 

Waarom wijziging van het woonplaatsbeginsel?
Het woonplaatsbeginsel is opgesteld en beschreven in de Jeugdwet met als doel om de verantwoordelijke gemeente voor jeugdhulp te bepalen. Het huidige woonplaatsbeginsel zorgt voor problemen; het is onduidelijk en het leidt tot veel administratieve lasten. Daarom wordt nu gewerkt aan een nieuwe definitie.

 

Verandering
In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht en wordt voor de woonplaats aangesloten bij de Basisregistratie Personen (BRP). Hiervoor moet de wet worden gewijzigd, het financieel verdeelmodel worden aangepast en een zorgvuldige implementatie worden georganiseerd. Gezien de fases waarin de drie trajecten zich bevinden, is besloten om het nieuwe woonplaatsbeginsel een jaar later in te voeren, per 1 januari 2021.

 

Uitgangspunt
In de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel zijn twee uitgangspunten:

  • voor ambulante jeugdhulp is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie is duidelijker en eenvoudiger.
  • bij jeugdhulp met verblijf is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan zijn (eerste) verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet basisregistratie personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdige.

 

Zorgvuldigheid voorop
De implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt een intensief traject, dat van gemeenten en jeugdhulpaanbieders veel inspanning vraagt. Zij moeten weten welke jeugdigen een andere verantwoordelijke gemeente krijgen als gevolg van de nieuwe definitie en ook moeten ze hun administratieve processen aanpassen. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig plaatsvindt.

 

Meer informatie
Meer lezen? Kijk dan op de website van VNG

Bron: www.vng.nl

Ook interessant

Jeugdautoriteit gestart per januari 2019

Om het jeugdzorgstelsel goed te laten werken, is er per 1 januari 2019 een jeugdautoriteit ingesteld. De jeugdautoriteit heeft als taak te ...

Lees meer

11 april 2019: congres over wachttijden in de ggz

In het kader van de campagne ‘Weg van de wachtlijst’ wordt op donderdag 11 april 2019 het congres ‘Samen sterk in de ...

Lees meer