Over de LVVP

Jeugdwet verplicht tot aanlevering beleidsinformatie door k&j-professionals

Jeugdwet verplicht tot aanlevering beleidsinformatie door k&j-professionals

04-02-2015 Print

Onlangs heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) alle zorgaanbieders in het kader van de Jeugdwet een brief gestuurd met het verzoek om beleidsinformatie jeugd-ggz aan te leveren. Veel LVVP-leden hebben deze brief met bijlagen (een, twee en drie) ontvangen. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor statistieken van het CBS.

Vanwege de Jeugdwet is de aanlevering van de beleidsinformatie wettelijk verplicht, ook voor vrijgevestigde k&j-professionals. Met het oog op de privacygevoeligheid van de informatie, garanderen VWS en CBS dat de aanlevering en de verwerking van de data voldoen aan de wettelijke eisen voor privacybescherming, informatiebeveiliging en pseudonimisering.
De eerste levering aan het CBS dient plaats te vinden in april 2015 en gaat over de geleverde jeugd-ggz-behandelingen in het eerste kwartaal van 2015. De gegevens moeten worden aangeleverd in één van de door het CBS voorgeschreven formats. Het gaat daarbij om de volgende  informatie per cliënt: BSN, geboortedatum, geslacht, postcode, type ingezette jeugdhulp (over het algemeen: code 02 ‘ambulante jeugdhulp locatie van de aanbieder’ en code 04 ‘behandelen’), startdatum jeugdhulp, einddatum jeugdhulp, verwijzer, wijze van afsluiten jeugdhulp (over het algemeen: code 01 ‘volgens plan’). 
Naast deze door u geleverde cliëntgegevens, verstrekt de gemeente waar u werkzaam bent eenmalig informatie aan het CBS over u als zorgaanbieder. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Het CBS heeft deze informatie nodig om eventuele door u verstrekte informatie te kunnen controleren. 

 

Speciale nieuwsbrief voor k&j-leden
Medio maart zenden wij leden die werkzaam zijn als kinder- en jeugdpsycholoog /psychotherapeut een speciale nieuwsbrief over de actualiteiten rondom de Jeugdwet en onze activiteiten daarin. We berichten dan onder meer over de brief aan de VNG, waarin we met de NVvP, GGZ Nederland en het NIP de knelpunten in de jeugd-ggz onder de Jeugdwet voor het voetlicht brengen.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer