Over de LVVP

Kamervragen aan minister over bedreiging vrije artsenkeuze voor niet-gecontracteerden

Kamervragen aan minister over bedreiging vrije artsenkeuze voor niet-gecontracteerden

04-02-2015 Print

Zoals u weet heeft de LVVP recentelijk schriftelijk gereageerd op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), die op onze leden van toepassing is. Met name het voorstel tot terugvordering van overschrijding van het macrobudget bij niet-gecontracteerde ggz-professionals baart ons zorgen. Want daarmee staat de vrije artsenkeuze toch weer op het spel. Minister Schippers herhaalt dit voorstel nu in haar voortgangsrapportage Kwaliteit loont. Naar aanleiding van onze brief aan de Tweede Kamer hierover, heeft de Vaste Commissie voor VWS een brief aan de minister gestuurd en GroenLinks heeft Kamervragen gesteld.

We hebben te kennen gegeven dat de minister in het conceptwetsvoorstel aangeeft dat zij een omslag heeft gemaakt van een centraal aanbodgestuurd zorgstelsel richting een vraaggestuurd stelsel. Echter, een macrobeheersinstrument (mbi) dat overschrijdingen in de zorg voornamelijk terugvordert bij ongecontracteerde zorgaanbieders kan niet als een vraaggestuurd stelsel worden getypeerd. Immers, na het sneuvelen van wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft de Eerste Kamer duidelijk het signaal afgegeven dat keuzevrijheid voor de patiënt in de zorg cruciaal is. Dit betekent dat er ruimte voor patiënten moet blijven om zorg af te nemen bij gekwalificeerde, maar ongecontracteerde zorgaanbieders. Door het mbi nu op deze manier in te vullen, dwingt de minister zorgaanbieders alsnog om contracten met zorgverzekeraars te sluiten, ook als deze laatsten wurgcontracten aanbieden. Immers, bedrijfseconomisch is het een te hoog risico om in het jaar t+2 een naheffing van de overheid te krijgen over de overschrijding van het budgettair kader. Alleen een contract met de verzekeraar kan een dergelijk risico uitsluiten. Echter de praktijk heeft de afgelopen jaren laten zien dat er helemaal geen sprake is van overeenstemming tussen de verzekeraar en de aanbieder, waar de wetgever wel over spreekt in de concept wettekst. Veeleer is er sprake van tekenen bij het kruisje.

 

Bescherming bestaansrecht zorgaanbieder
Ten aanzien van de in het wetsvoorstel genoemde hardheidsclausule, hebben wij gevraagd of hierin bepalingen worden opgenomen die de aanbieder bescherming bieden in zijn bestaansrecht. Het is namelijk van het grootste belang te realiseren dat het hier wel zorg aan patiënten betreft volgens wetenschappelijke standaarden en richtlijnen; zorg die in het basispakket van de verzekerde zorg valt. Het is onbehoorlijk om deze zorgvraag af te straffen met onaanvaardbaar hoge heffingen.
Wordt vervolgd!

 

Welke zorg is nodig, het mission statement van de LVVP

In haar bovengenoemde voorgangsrapportage benoemt minister Schippers ook het kwaliteitsstatuut. Vice-voorzitter Hans Kamsma heeft daar een aantal vragen over beantwoord in een van de maandelijkse LVVP-interviews. U kunt het interview hier downloaden. En ook over de transparante kwaliteit van de ggz-professional gaf hij eerder de visie van de LVVP helder weer. We hebben er tevens een magazine aan gewijd. Last but not least wijzen wij u graag nogmaals op ons mission statement Welke zorg is nodig, dat een­ reactie is op de initiële Kwaliteit loont-brief van de minister. Onze statements blijven actueel en kunnen niet vaak genoeg herhaald worden! 

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer