Over de LVVP

Kamervragen over omzetplafonds en de vrije artsenkeuze

Kamervragen over omzetplafonds en de vrije artsenkeuze

04-02-2016 Print

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot stelde minister Schippers onlangs een aantal vragen naar aanleiding van onder meer het artikel ‘omzetplafond in de zorg bedreigt vrije artsenkeuze’. De minister zegt in haar antwoorden dat de verzekerde uit hoofde van de zorgplicht van de zorgverzekeraar en ongeacht de polis altijd binnen redelijke termijn en op redelijke afstand zorg moet krijgen, ook bij het bereiken van een omzetplafond. De zorgplicht wordt dan ingevuld doordat de zorgverzekeraar de verzekerde naar een andere zorgaanbieder bemiddelt of door aanvullende afspraken te hebben gemaakt (doorleverplicht) dan wel te maken met de betreffende zorgaanbieder. Maar hoe zit het met de restitutiepolis?

Over de restitutiepolis zegt de minister: “In het geval van een restitutiepolis kunnen mensen hun eigen zorgaanbieder kiezen en moeten daar ook terecht kunnen ongeacht de onderliggende contracten.” En ook: “In zijn zuivere vorm kan men bij een restitutiepolis zelf kiezen voor een aanbieder, waarvoor de verzekerden een marktconform tarief vergoed krijgen voor de behandeling. Ik heb de NZa gevraagd er op toe te zien dat mensen met een restitutiepolis altijd terecht kunnen bij de aanbieder van hun keuze. De afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars staan hier dus los van.”

 

Omzetplafond en restitutiepolis
De vraag of de minister vervolgens wil regelen dat de omzet die door een zorgaanbieder gerealiseerd wordt in het kader van de behandeling van een verzekerde met een restitutiepolis niet meetelt voor het omzetplafond, beantwoordt zij als volgt: “Het al dan niet afspreken van een omzetplafond maakt onderdeel uit van de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Het centraal vaststellen dat de kosten voor een behandeling van een verzekerde die een restitutiepolis heeft niet meetellen voor omzetplafonds, maakt inbreuk op deze onderhandelingen en is derhalve ongewenst.”

Dat is een opmerkelijk antwoord in het licht van een eerder antwoord van de minister op Kamervragen van Hanke Bruins Slot medio 2015: “Een verzekerde met een zuivere restitutiepolis kan bij een zorgaanbieder terecht ook indien een plafond wordt bereikt en dient de zorg vergoed te krijgen (tot maximaal het bedrag dat in redelijkheid binnen de Nederlandse marktomstandigheden passend is) van zijn restitutieverzekeraar.” (Zie onze nieuwsbrief van 25 juni 2015)

Wij zien deze tegenstrijdigheid graag opgehelderd en zullen Hanke Bruis Slot hierover benaderen.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer