Over de LVVP

Kamervragen over toekenning subsidie opleidingsplaatsen

Kamervragen over toekenning subsidie opleidingsplaatsen

04-02-2014 Print

NVVP zet in op eerlijke verdeling ‘ beschikbaarheidsbijdrage’

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief reeds meldden, heeft de NVVP een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met vragen over het toewijzen van de subsidie (de ‘beschikbaarheidsbijdrage’) voor opleidingsplaatsen in vrijgevestigde ggz-praktijken. De NVVP wil graag dat de subsidies eerlijker worden verdeeld over instellingen en vrijgevestigden en dat de minister het advies van het Capaciteitsorgaan overneemt. De CDA-fractie heeft de minister inmiddels gevraagd op welke wijze zij – conform het Bestuurlijk Akkoord GGZ- toeziet op de realisatie van een goede verdeling van opleidingsplaatsen over instellingen en vrijgevestigden. De minister moet de vragen binnen drie weken beantwoorden; dit is naar verwachting eind januari.

Ook interessant

In ”™t kort

Beknopte info over de hoogte van het eigen risico van jongeren die in de loop van het kalenderjaar 18 jaar worden ...

Lees meer

Oproep Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam

Vacature hoofdopleider psychotherapie m/v 0,2 fte

Lees meer