Over de LVVP

Kindcheck ook als u alleen volwassenen behandelt!

Kindcheck ook als u alleen volwassenen behandelt!

12-04-2018 Print

Donderdag 5 april jl. verscheen er weer een nieuwsbrief voor k&j-leden. In deze editie onder andere aandacht voor de meldcode kindermishandeling (en huiselijk geweld), de kindcheck en het nieuwe afwegingskader. Ook als u alleen volwassenen behandelt, is dit voor u van belang! U dient in de behandeling namelijk vragen te stellen over de veiligheid van eventuele kinderen waar uw patiënt (deels) verantwoordelijk voor is.

In het contact met uw patiënt moet u nagaan of er kinderen in het gezin zijn en inschatten of zij veilig zijn. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met ernstige psychische problemen of drugs- of alcoholverslaving of patiënten die een partner hebben die geweld gebruikt. De kindcheck helpt u om oudersignalen in kaart te brengen en vergroot de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren.

 

Meldcode voor de vrijgevestigde ggz-professional
De door de LVVP opgestelde meldcode kindermishandeling voor u als vrijgevestigde ggz-professional, waarin de formele eisen zijn vervat, kunt u als download vinden op Mijn LVVP. De meldcode helpt u bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in uw praktijk.

 

Ontwikkeling afwegingskader
De LVVP werkt samen met andere partijen in de zorgsector aan een afwegingskader waarmee zorgaanbieders het risico op en de aard en ernst van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen wegen. Het afwegingskader helpt u bij het beoordelen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid en of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Het doel is om slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Vanaf 1 januari 2019 zijn ggz-professionals verplicht met het afwegingskader te werken in stap 4 van de ‘meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Kijk hier voor een informatief filmpje van Augeo.

Ook interessant

Congrescommissie zoekt leden!

Met het geslaagde congres van september 2017 in het achterhoofd kijkt de congrescommissie alweer vooruit naar de nieuwe editie die najaar 2019 ...

Lees meer

LVVP zet zich in voor minder administratieve lasten

Afgelopen week hadden de ggz-partijen en zorgverzekeraars een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Paul Blokhuis over administratieve lasten. Ook de LVVP ...

Lees meer