Over de LVVP

Kindcheck symposium ‘Zijn de kinderen veilig?’

Kindcheck symposium ‘Zijn de kinderen veilig?’

04-02-2016 Print

Augeo organiseert in samenwerking met GGZ Nederland, LVVP, Meer GGZ, NIP, NVvP, V&VN een symposium over de ‘Kindcheck’. Dit symposium is de kick-off van het project 'implementatie-impuls Kindcheck ' dat door het ministerie van VWS, dr. Hester Diderich en Augeo wordt gedragen. Doel van dit project is een impuls voor de landelijke implementatie van de Kindcheck binnen de ggz om zo meer kinderen die opgroeien in zorgwekkende gezinssituaties vroegtijdig te signaleren en het gezin hulp te bieden. 

Hiervoor is o.a. de website kindcheck-ggz.nl (online vanaf 4 april) ontwikkeld, waar alle informatie te vinden is om de Kindcheck succesvol te implementeren. Hier staan bijvoorbeeld achtergronden bij de Kindcheck, e-learning en praktische tools (stappenplan) handig bij elkaar. Het symposium is onderdeel van deze implementatie-impuls die onder leiding van Dr. Hester Diderich wordt uitgevoerd. Het doel is om op deze middag professionals binnen de volwassenen-GGZ bewust te maken van de impact van psychische- en verslavingsproblemen van ouders op de veiligheid van kinderen.

 

Kindcheck
De kindcheck is onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van de kindcheck is om meer kinderen in beeld te brengen die ernstig risico lopen mishandeld of verwaarloosd te worden. Augeo heeft ervoor gezorgd dat de kindcheck van een abstract begrip uitgegroeid is tot een praktisch instrument.

 

Voor wie?
De kindcheck is speciaal bedoeld voor mensen die werken met volwassen cliënten, zoals (huis)artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychiaters en psychologen. 

 

Wanneer doe je de Kindcheck?
De kindcheck houdt in dat je in je contacten met volwassen cliënten nagaat of er kinderen in het gezin zijn en inschat of zij veilig zijn. Je doet dit bijvoorbeeld bij volwassen cliënten met ernstige psychische problemen, drugs- of alcoholverslaving of bij cliënten die een partner hebben die geweld gebruikt. 

 

Twijfels over veiligheid 
Heb je twijfels over de veiligheid van de kinderen? Dan doorloop je de stappen van de meldcode. Je legt eerst vast door welke signalen bij de ouder je twijfelt over de veiligheid van de kinderen. Daarna volg je de verdere stappen van de meldcode die ervoor zorgen dat er ook verder onderzoek plaatsvindt en dat er, zo nodig, passende hulp komt.

Symposium 19 mei: Aandacht voor kindcheck in de volwassenen-GGZ: Zijn de kinderen veilig! 

informatie over het symposium

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer