Over de LVVP

Kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben

Kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben

04-02-2015 Print

Uit de derde kwartaalrapportage 2015 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de problemen rondom jeugdhulp niet afnemen, maar juist in ernst en omvang toenemen. Er blijven meldingen binnenstromen van ouders die maandenlang moeten wachten op een indicatie van de gemeente om de noodzakelijke jeugdhulp voor hun kind te krijgen. Ondertussen krijgt het kind niet de zorg die het zo hard nodig heeft. Ook zijn meer meldingen binnengekomen over de schending van privacy. De LVVP heeft zowel gemeenten, de politiek als de overheid hier bij herhaling op aangesproken.

Naast al eerder door de Monitor Transitie Jeugd gesignaleerde problemen zijn er in het derde kwartaal veel meldingen over nieuwe problemen. Zo is iedere gemeente ervoor verantwoordelijk onafhankelijke cliëntondersteuning in te kopen of te organiseren. Veel ouders weten niet dat ze hier recht op hebben, dit wordt hen namelijk niet verteld door de gemeente of hulpverleners. Daarnaast blijkt dat de cliëntondersteuning die de gemeente heeft georganiseerd niet altijd onafhankelijk is. Zo zijn er voorbeelden waarin een consulent de ouder eerst ondersteunt bij het in kaart brengen van de hulpvraag en de ondersteuningsmogelijkheden, maar waar dezelfde persoon vervolgens ook het besluit moet nemen over de toewijzing en de beschikking verzorgt. Deze beide taken horen niet bij een en dezelfde persoon te liggen.

Meer dan in het eerste halfjaar van 2015 komen er meldingen binnen waaruit blijkt dat het recht op privacy van kinderen, jongeren en ouders wordt geschonden.

 

Vanuit de Monitor Transitie Jeugd vindt regelmatig overleg plaats met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het concreet aanpakken van de knelpunten.
De Monitor Transitie Jeugd brengt ieder kwartaal een rapportage uit. De Monitor Transitie Jeugd, bestaande uit Zorgbelang, Uw Ouderplatform, Ieder(In), MEE Nederland, LOC en LPGGz, brengt haar volgende rapportage uit in januari 2016. Tot eind 2016 zal de Monitor Transitie Jeugd kwartaalrapportages uitbrengen. Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de Monitor Transitie Jeugd, dan kunt u zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief die regelmatig verschijnt. Meldingen kunnen worden gedaan via: www.monitortransitiejeugd.nl.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer