Over de LVVP

Kinderombudsman: de jeugdhulp is één grote proeftuin

Kinderombudsman: de jeugdhulp is één grote proeftuin

04-02-2015 Print

De Kinderombudsman constateert dat de hulp voor kinderen en jongeren na de decentralisatie nog een grote proeftuin is. Hij is met name bezorgd over de kinderen die ná 1 januari 2015 voor het eerst jeugdhulp nodig hebben. Marc Dullaert constateert dat de toegang tot de jeugdhulp nog niet goed genoeg is georganiseerd en hij is bang dat kinderen die hulp nodig hebben niet tijdig in beeld zijn.

Sinds 1 januari is de jeugdhulp een taak van gemeenten. De Kinderombudsman constateert in een onderzoek naar de jeugdhulp dat recentelijk is gepubliceerd dat gemeenten nog erg druk zijn met het op orde brengen van de eigen organisatie. De meeste gemeenten hebben de toegang tot de jeugdhulp belegd bij een wijkteam, die vaak nog niet goed zijn georganiseerd. Er is onduidelijkheid over de taken, bevoegdheden en aanpak.

 

Aanbevelingen

De Kinderombudsman adviseert gemeenten om onmiddellijk in beeld te brengen welke kinderen en jongeren jeugdhulp ontvangen. De hulp voor deze kinderen loopt dit jaar door via specialisten en instellingen, maar gemeenten die deze kinderen niet op het netvlies hebben, kunnen ook niet inspelen op de behoeften van deze kinderen. Ook moeten gemeenten beter communiceren waar kinderen en ouders terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Gemeenten wordt aangeraden om vaart te maken met het optimaliseren van de wijkteams. Het is van belang voor de kinderen dat deze teams weten wat hun taken zijn en de juiste kennis en expertise hebben. Daarnaast adviseert de Kinderombudsman om alsnog minimum kwaliteitseisen voor de jeugdhulp te ontwikkelen en een effectief toetsingskader voor de balans tussen het aanspreken van eigen kracht en het waarborgen van de veiligheid van kinderen. 

De Kinderombudsman onderzoekt in 2015 of kinderen nog steeds de zorg en hulp krijgen waar zij recht op hebben na de recente decentralisatie van de zorg naar gemeenten. Over de onderzoeksresultaten zal drie keer worden gerapporteerd aan de staatssecretaris van VWS en aan de staatssecretaris van V&J. Alle drie de rapportages worden in 2015 aan hen aangeboden. Het eerste rapport is nu verschenen, het tweede rapport verschijnt in september en het derde in december.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer