Over de LVVP

K&J: Wegwijzer Het dossier in de jeugdhulpverlening – rechten en plichten

K&J: Wegwijzer Het dossier in de jeugdhulpverlening – rechten en plichten

15-04-2021 Print

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuishoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan. Daarom is er vanuit het programma Zorg voor de Jeugd een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein.

De wegwijzer Het dossier in de jeugdhulpverlening – rechten en plichten is een product van de samenwerkende beroepsverenigingen. In de wegwijzer wordt ingegaan op het doel van het dossier, de privacyaspecten (toepassing van de AVG), en de inhoud: wat moet er wel en niet in, van wie is het, en wat te doen met bijvoorbeeld ruwe testgegevens of beeldmateriaal. Maar ook de rechten en rechtsbescherming van de client komen aan bod.

Uit een onderzoek onder jongeren, ouders en professionals in 2019 bleek dat er in de dagelijkse praktijk veel vragen spelen over het dossier: wat moet er in staan? Wie mag het inzien? Welke rechten hebben jongeren en ouders afhankelijk van de leeftijd van hun kind als het om het dossier gaat? En wat als er foutieve informatie in staat? Binnen het programma Zorg voor de Jeugd werken de beroepsverenigingen samen met cliëntenorganisaties, gemeenten, jeugd(hulp)orga¬nisaties en ministerie aan steeds betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het wegnemen van knelpunten in de dagelijkse praktijk hoort daarbij.

De Wegwijzer Het dossier in de jeugdhulpverlening – Rechten en plichten is tot stand gekomen met subsidie van VWS in het kader van het Programma Zorg voor de Jeugd, en is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen (2021).

Eerder is verschenen in deze reeks: de wegwijzer Zorgvuldig handelen bij toestemming voor Jeugdhulp.

Ook interessant

Akwa GGZ zoekt een nieuw bestuurslid

Akwa GGZ, het kwaliteitsinstituut in de ggz, is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Het nieuwe bestuurslid heeft een sterke ...

Lees meer

Nieuwe publicaties van Akwa GGZ

Akwa GGZ heeft weer nieuwe middelen gepubliceerd: de werkkaart zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag en digitale keuzehulpen voor bipolaire stoornissen ...

Lees meer