Over de LVVP

Klachtenregeling Jeugdwet

Klachtenregeling Jeugdwet

17-10-2019 Print

Op grond van de Jeugdwet is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog verplicht zich bij een klachtenregeling aan te sluiten. De klachtenregeling op grond van de Wkkgz is echter anders dan de regeling van de Jeugdwet. Daarom heeft de LVVP een (extra) klachtregeling opgesteld voor gewone leden die kinderen en jeugdigen tot 18 jaar behandelen én waarvan de behandeling in opdracht van de gemeente plaatsvindt en/of door de gemeente wordt vergoed. Let op: betaalt cliënt, of betalen de ouders, de behandeling zelf, dan geldt de reguliere LVVP-klachten- en geschillenregeling. De klachtenregeling Jeugdwet is tijdelijk: op het moment dat de klachtenregeling in de Jeugdwet wordt aangepast aan de Wkkgz, vervalt de LVVP-klachtenregeling Jeugdwet. Lees verder op Mijn LVVP.

Ook interessant

Start project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’

Begin oktober 2019 is het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ officieel van start gegaan. Samen met vijf andere verenigingen heeft ...

Lees meer

Wist u dat… eigen bijdrage LVVP-klachten- en geschillenregeling

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg zijn BIG-geregistreerde behandelaren verplicht om een klachtenregeling en een geschillenregeling te hebben. ...

Lees meer