Over de LVVP

Knelpuntenenquête palliatieve zorgrichtlijn ‘Rouw’

Knelpuntenenquête palliatieve zorgrichtlijn ‘Rouw’

12-11-2020 Print

De palliatieve zorg richtlijn ‘Rouw’ wordt herzien. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) begeleidt dit proces en vraagt u vriendelijk of u wilt deelnemen aan de enquête over knelpunten die u ervaart rondom rouw, zoals begeleiding en diagnostiek.

Knelpunten zijn zaken in het klinische handelen (zoals signalering, therapie, communicatie, tijdigheid, beschikbaarheid van hulpmiddelen of organisatie) waarover onduidelijkheid bestaat wat leidt tot ongewenste praktijkvariatie.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten en kan tot uiterlijk dinsdag 17 november 2020.

Het IKNL dankt u hartelijk dank voor uw bijdrage.

Ook interessant

Hoge Raad bevestigt: zzp-overeenkomst telt niet, het gaat om de praktijk

In een recente uitspraak bevestigt de Hoge Raad nog eens wat we al wisten: het maakt niet uit wat er ...

Lees meer

Update richtlijn GGZ en corona: over ventileren, mondkapjes en thuiswerken

Vandaag, op 28 oktober 2020, heeft de geestelijke gezondheidszorg een geactualiseerde versie van de richtlijn GGZ en corona uitgebracht (versie 8). Alle wijzigingen ...

Lees meer