Over de LVVP

Knokken voor de vrijgevestigden

Knokken voor de vrijgevestigden

04-02-2015 Print

De LVVP behartigt de belangen van de vrijgevestigde eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch (neuro)psycholoog. Dat is hard nodig, vertelt LVVP-directeur Judith Veenendaal in haar interview met tijdschrift GZ-Psychologie: “Vrijgevestigden zijn potentieel kwetsbaar, want het machtsevenwicht is zoekgeraakt.”

Het interview kwam tot stand als gevolg van de fusie tussen NVVP en LVE, op 20 oktober 2014. “Wat ons echt bindt is dat we staan voor de vrijgevestigden in de gespecialiseerde en de generalistische basis-ggz en daarmee behartigen we, anders dan sommige andere beroepsorganisaties, de belangen van een behoorlijk homogene groep”, aldus Judith Veenendaal. Een aantal highlights uit de publicatie:

 

Wordt de eigen praktijk van zelfstandig gevestigde psychologen en psychotherapeuten bedreigd?

Ja, er zijn veel bedreigingen die ons grote zorgen baren. Door de enorm strakke omzetplafonds kunnen onze leden lang niet alle mensen die zich bij hen melden in behandeling nemen. Dat is schrijnend, want ondanks dat zij hen wel degelijk iets te bieden hebben, moeten zij nee verkopen omdat het omzetplafond van een verzekeraar bereikt is. Wat we nog schrijnender vinden, is dat je mensen niet fatsoenlijk kunt uitbehandelen als het omzetplafond in het volgende jaar nog lager is en je geen vervolg-DBC/product kunt openen. Zorgverzekeraars zeggen dan doodleuk “stuur ze maar terug naar ons, dan bemiddelen we wel bij een andere zorgverlener”.

 

Welke consequenties kan dit hebben?

‘Het kan gevaarlijk worden. Stel dat iemand zich door het vroegtijdig beëindigen van de behandeling en de vertrouwensband wanhopig voelt en zich suïcideert? Wie is daar verantwoordelijk voor? De zorgverzekeraars dwingen ons de patiënt uit zorg te laten gaan. Verzekeraars proberen deze discussie ook vaak te pareren met een doorleverplicht voor de aanbieder, onbetaald welteverstaan. Dat is de macht die verzekeraars hebben, maar wij hebben als zorgprofessionals ook verantwoordelijkheden en plichten. Ik wil dat daar naar wordt gekeken, want ik wil niet afwachten totdat iemand zich van het leven berooft.’

 

Uw vicevoorzitter Hans Kamsma zei onlangs dat er nauwelijks meer sprake is van een onderhandelingspositie ten opzichte van de als steeds machtiger ervaren zorgverzekeraars.

‘Dat klopt. Toen ik in 2009 begon als directeur van de NVVP was er nog sprake van een dialoog. Wij bemerken steeds vaker een muur wat betreft de communicatie. Onze leden die bij verzekeraars aangeven dat ze niet verder kunnen behandelen en zelfs volledige inzage bieden, krijgen letterlijk te horen dat er niet meer op verdere communicatie zal worden gereageerd.’

 

Hoe kun je dan nog hun belangen behartigen?

‘Wij zijn steeds meer meldingen gaan doen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Maar ook in 2015 blijven wij ons inzetten om de communicatielijnen met de zorgverzekeraars open te krijgen of te houden. Ik wil er in blijven geloven dat wij beiden de beste zorg willen aanbieden aan patiënten.

 

Wat levert dat op?

‘De NZa heeft ons onlangs bezocht, specifiek vanwege die meldingen, omdat ze merkten dat het er steeds meer werden en de toon steeds zorgwekkender werd. De toezichthouder heeft al aangegeven

dat ze dit jaar op de ggz inzoomen en ook specifiek gaan kijken naar de communicatie met vrijgevestigden. Bovendien is de NZa naar aanleiding van onze meldingen over bijvoorbeeld privacy-schendingen, bij bepaalde verzekeraars op bezoek geweest om te kijken of zaken op het gebied van privacy wel goed geregeld zijn. Dat is een eerste stap.’

 

Is dat een goede reden voor vrijgevestigden om lid te worden van uw vereniging?

‘Ik hoop het. Wij knokken echt voor de rechten van onze leden. Neem nou de materiële controles die zorgverzekeraars moeten uitvoeren, maar waarbij zij zich soms niet aan het protocol van proportionaliteit en subsidiariteit houden. Dit is behoorlijk intimiderend voor vrijgevestigden. Vaak bemiddelen wij hierin, om te waarborgen dat dit proces ordentelijk verloopt.

 

Zijn vrijgevestigden kwetsbaar?

‘Zo voelen ze het vaak wel en dat zijn ze potentieel ook, omdat het machtsevenwicht is zoekgeraakt. Behandelaars in loondienst bij een grote ggz-instelling liggen waarschijnlijk niet snel wakker van een materiële controle waarbij € 30.000 wordt teruggevorderd. Als vrijgevestigde komt dat wel uit je eigen portemonnee. Wij geven onze leden tekst en uitleg, bemiddelen bij zorgverzekeraars of schakelen waar nodig de toezichthouder in, waar nu wel degelijk een gevoel van urgentie ontstaat. Op deze manier empoweren wij de vrijgevestigden.’

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer