Over de LVVP

Krappe budgetten leiden tot groeiende wachtlijsten

Krappe budgetten leiden tot groeiende wachtlijsten

04-02-2016 Print

Aansluitend bij het vorige artikel in deze nieuwsbrief heeft ook het Landelijk Platform GGz in het kader van het Algemeen Overleg van 26 mei bij de Tweede Kamer aan de bel getrokken. Het platform geeft aan dat de budgetten die ggz-aanbieders van de zorgverzekeraars krijgen vaak nu al op zijn, waardoor de wachttijden tot wel een jaar oplopen. Lees ter illustratie dit artikel in het Brabants Dagblad, waaraan de LVVP heeft meegewerkt.

De regering moet met een concrete aanpak komen om de wachttijden te verkorten, aldus het LPGGz. Met tijdige hulp kan niet alleen onnodig leed voorkomen worden, maar scheelt het uiteindelijk ook in kosten, omdat het hersteltraject langer wordt naarmate een aandoening onbehandeld blijft. Wij onderschrijven de problematiek van de krappe omzetplafonds en delen de zorgen van het patiëntenplatform. 

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer