Over de LVVP

"Kwaliteitskeurmerk basis-ggz voegt niets toe aan kwaliteitsbeleid"

"Kwaliteitskeurmerk basis-ggz voegt niets toe aan kwaliteitsbeleid"

04-02-2015 Print

LVVP-directeur Judith Veenendaal reageerde onlangs kritisch op het bericht in Zorgvisie dat -na Zilveren Kruis- nu ook zorgverzekeraar CZ meedoet aan de ontwikkeling van kwaliteitskeurmerken voor de basis-ggz in de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. De LVVP is geen voorstander van een dergelijk keurmerk, omdat het niets toevoegt aan het kwaliteitsbeleid van de LVVP en de landelijke initiatieven zoals zorgstandaarden, richtlijnen en een kwaliteitsstatuut. Weer een nieuw keurmerk is windowdressing en leidt tot nog meer administratieve lasten.

Onze reactie in Zorgvisie: "Bij CZ en ook Zilveren Kruis kun je voor een iets hoger tarief in aanmerking komen als je een te betalen overeenkomst sluit met de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Deze stichting komt voort uit Mirro en enkele samenwerkende instellingen. De LVVP is geen voorstander van een dergelijk keurmerk. Beide zorgverzekeraars kiezen voor een commercieel privaat initiatief dat in wezen een voortzetting is van Mirro, waarin ggz-instellingen en hun vooruitgeschoven posten (Parnassia, Indigo cs.) hun stempel op de ggz willen drukken. Wij hebben als LVVP meerdere malen gesproken met deze stichting en wij concluderen dat dit keurmerk niets toevoegt aan ons kwaliteitsbeleid en de initiatieven die landelijk reeds op stapel staan, zoals zorgstandaarden, richtlijnen en een kwaliteitsstatuut. De LVVP garandeert als vereniging kwaliteit door visitatie o.b.v. een veelheid aan kwaliteitscriteria, sturen op functioneren i.s.m. de IGZ, een ROM-portal, een jarenlange traditie in transparantie m.b.v. het LVE-codeboek, BIG- en andere (her)registraties, interne scholing/intervisie, e-health, centrale klachtenafhandeling en dergelijke. Bovendien is het landelijk Kwaliteitsnetwerk opgericht. In 2016, met een uitloop tot 2017 verschijnen er zorgstandaarden en richtlijnen. Weer een nieuw keurmerk is windowdressing en voegt hier niets aan toe, behalve extra administratieve lasten."

 

De Stichting Kwaliteit in Basis GGZ is een afsplitsing van de Stichting Mirro. De keurmerkactiviteiten van Mirro zijn dit voorjaar afgesplitst en ondergebracht in de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Ggz-aanbieders hadden de nodige kritiek op de Stichting Mirro vanwege gedwongen winkelnering. Voor CZ was de afsplitsing een voorwaarde om mee te doen aan de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). Ggz-aanbieders mogen ook andere screeningsinstrumenten gebruiken. Het keurmerk van de Stichting Kwaliteit in Basis GGZ stelt eisen aan de inzet van e-health, de zorgtoewijzing in de keten, het werken volgens vaste behandelprotocollen en het aanleveren van behandelresultaten via ROM.

Ook interessant

LVVP-expertteam e-mental health gaat platforms testen

Vijf LVVP-leden kunnen zich expert noemen op het terrein van e-mental health (emh). Zij hebben deelgenomen aan de eerdere pilot ...

Lees meer