Over de LVVP

Kwaliteitsstatuut centraal thema op LVVP-ledenvergadering

Kwaliteitsstatuut centraal thema op LVVP-ledenvergadering

04-02-2015 Print

Prof. dr. Pauline Meurs, voormalig voorzitter van de Commissie Meurs, komt op de algemene ledenvergadering van 18 november een toelichting geven op het kwaliteitsstatuut voor de ggz-professional. Per 1 januari 2017 zijn namelijk alle regiebehandelaren in de ggz –al dan niet gecontracteerd- verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben waarin is beschreven hoe men is ingebed in een professioneel netwerk. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal hierop gaan toezien. Het kwaliteitsstatuut wordt per 2017 een voorwaarde voor toegang tot de verzekerde zorg. De LVVP wil haar leden hierin tijdig en zorgvuldig faciliteren.

Naar aanleiding van de kwestie Europsyche, bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) destijds een advies uit aan minister Schippers over het hoofdbehandelaarschap in de ggz. Wij vonden dat advies echter onwerkbaar en onwenselijk en hebben ons daar fel tegen verzet. Als gevolg daarvan stelde de minister een onafhankelijke commissie in om het hoofdbehandelaarschap onder de loep te nemen: de Commissie Meurs, onder leiding van prof. dr. Pauline Meurs. Deze commissie bracht in mei van dit jaar een advies uit, waarin niet alleen psychiaters, maar ook klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen en andere BIG-geregistreerde zorgaanbieders worden aangemerkt als hoofdbehandelaar. De term hoofdbehandelaar wordt overigens vervangen door die van regiebehandelaar, als coördinator van de geleverde zorg. Dit advies is overgenomen door alle ggz-partijen, ZN en minister Schippers. Om voor iedereen -met name patiënten, maar ook collega-zorgaanbieders en zorgverzekeraars- transparant te maken hoe de regiebehandelaar is ingebed in een professioneel netwerk, heeft de Commissie Meurs geadviseerd om een kwaliteitsstatuut in te stellen.

 

Model-kwaliteitsstatuut
Branche-, beroeps- en patiëntenorganisaties, waaronder de LVVP, hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een model-kwaliteitsstatuut dat beschrijft wát er moet worden geregeld en binnen welke kaders. Elke regiebehandelaar beschrijft daarin vervolgens hoe hij/zij hieraan invulling geeft.
De LVVP wil haar leden de komende maanden helpen bij het vormgeven van hun eigen kwaliteitsstatuut. De toelichting die mevrouw Meurs op 18 november komt geven, is daartoe een eerste aanzet.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer