Over de LVVP

Kwaliteitsstatuut nu definitief

Kwaliteitsstatuut nu definitief

04-02-2016 Print

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben een model-kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in verschillende onderdelen van de ggz als regiebehandelaar mogen optreden. Het model-kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 door Zorginstituut Nederland (ZINL) opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden. De LVVP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het kwaliteitsstatuut en ondersteunt haar leden bij het opstellen ervan. Daarvoor is een speciaal format in de maak. Er worden drie regionale informatiebijeenkomsten gehouden in Zwolle, Utrecht en Eindhoven. Vicevoorzitter Hans Kamsma beantwoordde onlangs een aantal relevante vragen over het kwaliteitsstatuut. U kunt het interview hier lezen.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders als voor instellingen. Het model-kwaliteitsstatuut ggz geeft aan wat er in deze kwaliteitsstatuten geregeld moet zijn. Het is een dynamisch document, en zal daarom regelmatig worden geëvalueerd en worden aangepast. Het is zo opgesteld dat het ook toegepast kan worden in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg zoals de kinder- en jeugd-ggz, de langdurige zorg en de overige zorg. U vindt het model-kwaliteitsstatuut HIER.

Weloverwogen keuze patiënt

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut stelt de patiënt in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming rond zijn of haar behandeling. Daarnaast is het statuut het kader voor werkafspraken binnen de instelling, praktijk of het professionele netwerk waarin de aanbieder opereert. Het kwaliteitsstatuut stelt zorgverzekeraars, financiers en toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de zorg die een aanbieder levert.

 

Transparant en toetsbaar

Op verzoek van de veldpartijen– Landelijk Platform GGz, V&VN, NIP, NVvP, LVVP, P3NL, GGZ Nederland, Meer GGZ, InEen en ZN – adviseerde de commissie Meurs in mei 2015 over het hoofdbehandelaarschap in de ggz. De commissie stelde dat elke ggz-aanbieder over een kwaliteitsstatuut moet beschikken. Doel van een kwaliteitsstatuut is dat voor zowel patiënten als zorgverzekeraars transparant en toetsbaar is welke afspraken er zijn over samenwerking van verschillende professionals en aanbieders binnen de behandeling van de patiënt en in welke verhouding zij tot elkaar staan. Voor de coördinatie van de verschillende rollen binnen het behandeltraject introduceerde de commissie Meurs het begrip regiebehandelaar, dat het begrip hoofdbehandelaar vervangt.

 

Format voor de vrijgevestigde ggz-professional

Vanwege de relevantie en impact van het kwaliteitsstatuut voor de vrijgevestigde ggz-professional is er een speciaal format voor vrijgevestigden in de maak en organiseert de LVVP drie regionale bijeenkomsten om haar leden voor te bereiden op hun eigen kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut geldt met ingang van 2017 als veldnorm en als voorwaarde om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg te mogen aanbieden. Die voorwaarde geldt dus voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorg: elke zorgaanbieder moet straks een kwaliteitsstatuut hebben en indienen. De LVVP gaat u tijdens de bijeenkomsten praktische hulpmiddelen aanreiken, zodat u uw eigen kwaliteitsstatuut kunt gaan invullen.

 

Drie regionale ledenbijeenkomsten
Sinds de inschrijving voor de drie informatieve regionale ledenbijeenkomsten openstaat, hebben veel leden zich al aangemeld. De bijeenkomsten over het kwaliteitsstatuut vinden plaats op:

  • woensdag 18 mei in Zwolle,
  • woensdag 1 juni in Utrecht,
  • woensdag 15 juni in Eindhoven.

De bijeenkomsten worden gehouden van 19.00 tot 21.30 uur. U kunt inlopen vanaf 18.30 uur. De locatie wordt bepaald op basis van het aantal aanmeldingen en wordt uiterlijk twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers gemaild. U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten via s.wammes@lvvp.info.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer