Over de LVVP

Laatste kans: download en bewaar uw oude versies kwaliteitsstatuut

Laatste kans: download en bewaar uw oude versies kwaliteitsstatuut

19-01-2023 Print

Ggz-partijen hebben afgesproken dat Mediquest na 31 januari 2023 alle kwaliteitsstatuten in pdf-formaat én alle kwaliteitsstatuten versie 1.0 verwijdert uit de database van Mediquest. U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor het bewaren van verschillende versies van uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut. Als u deze nog niet in uw eigen archief heeft, download deze dan zo snel mogelijk.

Per 1 juli 2022 dienen alle zorgaanbieders die zorg leveren onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) een kwaliteitsstatuut versie 3.0 hebben. Vanaf 1 januari 2023 mogen zorgaanbieders zonder een goedgekeurd kwaliteitsstatuut versie 3.0 geen zorg leveren in de Zvw én geen declaraties meer indienen bij zorgverzekeraars of patiënten. De oudere versies het kwaliteitsstatuut (pdf, versie 1.0 en versie 2.0) zijn niet meer geldig.

Document historie
Ggz-partijen hebben afgesproken dat Mediquest na 31 januari 2023 alle kwaliteitsstatuten in pdf-formaat én alle kwaliteitsstatuten versie 1.0 verwijdert uit de database van Mediquest. Het gaat namelijk hier om persoonsgegevens die volgens de AVG maar gedurende een beperkte tijd mogen worden bewaard. De versies 2.0 (per 1 januari 2023 verouderd) en 3.0 (de actuele versie) blijven vooralsnog wel bewaard.

Voor materiële controles van zorgverzekeraars en klachten en geschillen is het belangrijk dat u beschikt over uw eerder goedgekeurde kwaliteitsstatuten. U heeft zorg geleverd en gedeclareerd en u zult dus ook zelf moeten kunnen aantonen dat u zorg geleverd heeft volgens het (destijds geldende) kwaliteitsstatuut en dat uw declaraties rechtmatig waren. Aan de datum op het kwaliteitsstatuut kunt u zien wanneer deze geldig was.

U bent als zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor het bewaren van verschillende versies van uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut. Als u deze nog niet in uw eigen archief heeft, download deze dan zo snel mogelijk. In de historie op de website staan nu nog kwaliteitsstatuten, die vanaf 18 september 2019 zijn goedgekeurd. Van oudere versies is geen historie bijgehouden; deze zijn dan ook niet te downloaden. De pdf versies zijn niet te downloaden, versie 1.0 voor een deel en versies 2.0 en 3.0 in zijn geheel.

U kunt uw eigen kwaliteitsstatuut downloaden door in te loggen op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl en vervolgens te navigeren naar ‘statuut inzien’. Dit kan nog tot 31 januari 2023. Dan worden de kwaliteitsstatuten in het pdf-format en versie 1.0. verwijderd. Kwaliteitsstatuten van het format versie 2.0 worden per 1 januari 2024 verwijderd als in 2023 niet is ingelogd en er geen versie format 3.0 is aangemaakt.

Account historie
Ongebruikte accounts worden ook opgeschoond inclusief de document historie als die aanwezig is. Na 31 januari 2023 verwijdert Mediquest ook de volgende accounts:

  • account met alleen een pdf versie;
  • account zonder kwaliteitsstatuut als er in 2022 niet op het account is ingelogd.

 

De accounts bij kwaliteitsstatuten versies 1.0 en 2.0 verwijdert Mediquest per 1 januari 2024 als er in 2023 niet op het account is ingelogd.

Ook interessant

Nieuwe pollvraag: (hoe vaak) heeft u te maken met te complexe doorverwijzingen?

Heel regelmatig krijgt het LVVP-bureau berichten van leden die melden dat zij vaak patiënten doorverwezen krijgen van wie de ...

Lees meer

NVvP publiceert factsheet over ouderschap bij psychische en/of verslavingsproblematiek

Binnenkort wordt de nieuwe KNMG Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld gepubliceerd, zo bericht de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). De ...

Lees meer