Over de LVVP

Laatste oproep: doe mee met de LVVP-ledenenquête over regionale samenwerking

Laatste oproep: doe mee met de LVVP-ledenenquête over regionale samenwerking

19-01-2023 Print

Regionale samenwerking komt steeds vaker voor in beleidsstukken van VWS, aanbestedingstrajecten van gemeenten en aan de overlegtafels over wachtlijsten van zorgverzekeraars en grote ggz-instellingen. De nadruk op enige vorm van regionale organisatie zien wij steeds meer toenemen, zo ook in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zie ook het artikel in de nieuwsbrief van 20 december 2022.

Daarom wil de LVVP graag zowel bestaande regionale groepen alsook nog op te richten regionale samenwerkingsverbanden faciliteren. U kunt ons hierbij helpen door de enquête in te vullen.

De vragenlijst gaat over samenwerkingsinitiatieven rondom wachtlijstbemiddeling, domeinoverstijgend werken, verwijzing et cetera. We doelen hier dus op hoe de zorg in uw regio is georganiseerd oftewel beleidsmatige samenwerking. We doelen niet op inhoudelijke samenwerking (dus het gaat hier niet om intervisie, professionele netwerken of lerende netwerken).

U vindt de link naar de enquête op Mijn LVVP. Wilt u de enquête zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 22 januari 2023, invullen? Alvast veel dank voor uw medewerking!

Ook interessant

LET OP: vraag voor 1 februari 2023 uitstel bij de Belastingdienst!

Door een nieuwe, tot voorkort onbekende verplichting van de Belastingdienst, is er op dit moment veel onrust en boosheid bij ...

Lees meer

Capaciteitsorgaan raamt ggz-beroepen: veel meer opleidingsplaatsen gz-psychologen nodig

Het Capaciteitsorgaan raamt om de 3 jaar de toekomstige behoefte aan beroepsbeoefenaren in de zorg. Op basis van deze raming brengt ...

Lees meer