Over de LVVP

Landelijk Register van Zorgaanbieders gaat op 1 juli live

Landelijk Register van Zorgaanbieders gaat op 1 juli live

04-02-2017 Print

Zoals u weet is op 1 januari 2016 de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. In het verlengde hiervan zal het ministerie van VWS op 1 juli 2017 het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa) opleveren. In het LRZa zijn alle zorgaanbieders opgenomen én alle vestigingen waar zorg wordt geleverd. Het LRZa is een virtueel register dat meerdere bronnen koppelt, zoals het Handelsregister (KvK), het AGB-register (Vektis) en het BIG-register (CIBG).

Een belangrijke bron voor het LRZa is het AGB-register van Vektis, van waaruit de AGB-codes, de kwalificaties en erkenningen van zorgverleners en de onderlinge relaties tussen zorgpartijen (onderneming, vestiging en zorgverleners) aan het LRZa worden geleverd. Deze koppeling zorgt er ook voor dat u een aantal wijzigingen in de toekomst niet meer hoeft door te geven. Zo ontvangt het AGB-register uw gewijzigde gegevens uit bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit leidt tot eenduidigheid in de diverse registraties en minder administratieve lasten.

Zodra er meer detailinformatie voorhanden is, zullen wij u daarover berichten.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer