Over de LVVP

Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken geautoriseerd

Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken geautoriseerd

04-02-2016 Print

De eerste kwaliteitsstandaard is een feit. Het gaat om de zorgstandaard voor landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. Deze afspraken geven aanbevelingen over verwijzing en terugverwijzing, vorm en inhoud van consultatie en over taakafbakening, verantwoordelijkheidsverdeling, coördinatie en monitoring bij gedeelde zorg in genoemde echelons.

Voortvloeiend uit het bestuurlijk akkoord toekomst ggz is er in 2014 een nieuwe structuur voor de ggz geïntroduceerd. In de nieuwe structuur wordt ggz vanuit twee echelons aangeboden, de generalistische basis-ggz (gb-ggz) en de gespecialiseerde ggz (g-ggz). Daaraan voorafgaand biedt de huisarts zorg ondersteund door de poh-ggz. Om deze vernieuwde ggz-structuur te kunnen organiseren en de volwassen patiënt met psychische problematiek gepaste zorg te kunnen bieden, is er een goede en efficiënte samenwerking nodig tussen de huisarts, gb-ggz en g-ggz. De generieke module Landelijke samenwerkingsafspraken ggz voorziet daarin.

 

De Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken geven aanbevelingen voor de samenwerking en suggesties voor werkafspraken tussen huisartsen, gb-ggz en g-ggz. Doel is dat patiënten de juiste hulp, gebaseerd op professionele richtlijnen, op het juiste moment van de juiste professional krijgen, met behoud van continuïteit van zorg en afgestemd op de voorkeuren van de patiënt. Adequate voorlichting aan en samenspraak met de patiënt en zijn naastbetrokkene(n) zijn dus een voorwaarde.

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer