Over de LVVP

Landelijke opleidingsraad van start

Landelijke opleidingsraad van start

01-11-2018 Print

Onlangs is de landelijke opleidingsraad opgericht. Deze opleidingsraad is een landelijk platform voor de psychologische BIG-beroepen. De raad vormt de brug tussen regelgeving en praktijk en sluit aan bij belangrijke maatschappelijke thema’s.

Tijdens een invitational conference over opleiden in de ggz bij het ministerie van VWS dit voorjaar is het idee ontstaan voor een opleidingsraad. De aanwezige partijen bleken een breed gedeelde behoefte te hebben aan meer samenhang en samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de opleidingen, maar ook tussen de opleidingen onderling.

 

FGzPt

De nieuwe opleidingsraad is een orgaan van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) en wordt ondersteund door het bureau van de FGzPt. De FGzPt is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

 

Zetelverdeling

De zetelverdeling van de opleidingsraad is inmiddels vastgesteld. De raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van het beroepenveld: hoofdopleiders van de psychologische BIG-opleidingen (gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog), vertegenwoordigers van de universitaire masteropleidingen, vertegenwoordigers van praktijkopleidingsinstellingen, een vertegenwoordiger van de opleidelingen en een patiëntvertegenwoordiger. Ook de LVVP heeft een zetel, op voorwaarde dat persoon die deze zetel bekleedt niet actief is in het LVVP-bestuur of bij het LVVP-bureau.

 

Aansluiting master en gz-opleiding

Het eerste thema waar de opleidingsraad mee bezig gaat houden, is een goede aansluiting tussen masteronderwijs -dus tussen zowel de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie, orthopedagogische masters en gezondheidswetenschappen- en de gz-opleiding. Andere thema’s waarover de opleidingsraad zich wil buigen zijn een gezamenlijke visie op de BIG-psycholoog van de toekomst, vrijstellingenbeleid op basis van competenties en de doorontwikkeling van vaardigheidsonderwijs in de opleidingen.

Ook interessant

akwa, allliantie kwaliteit in de ggz

“Te komen tot een taal van kwaliteit die door alle partijen gedragen én erkend wordt, dat is dé grote uitdaging ...

Lees meer

Oproep: controleer uw praktijk- en administratiegegevens!

Bent u (gewoon) lid van de LVVP? Dan bent u opgenomen in de zoekmachine op de website van de LVVP. ...

Lees meer