Over de LVVP

Landelijke petitie jeugd-ggz

Landelijke petitie jeugd-ggz

04-02-2017 Print

We willen graag opnieuw aandacht vragen voor de petitie van een aantal (vrijgevestigde) kinder- en jeugdpsychiaters ten behoeve van een landelijke financiering van de jeugd-ggz. Ook de LVVP blijft zich zorgen maken over de plaats van de jeugd-ggz binnen de Jeugdwet, getuige onze initiatieven, activiteiten en brieven naar politiek en bestuurlijk Nederland. We steunen dit initiatief daarom van harte! U kunt de petitie hier tekenen.

In ditzelfde kader herhalen we hier de slotpassage van onze eerdere brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn: “los van de genoemde problemen en mogelijke oplossingen hiervoor, concludeert de LVVP dat het onderbrengen van de jeugd-ggz binnen de Jeugdwet geen juiste beslissing is geweest. Met het onderbrengen van de jeugd-ggz in de Jeugdwet is het recht op gezondheidszorg veranderd in de plicht tot het zorgen voor hulp en zorg aan kinderen en jongeren. Hiermee is een kunstmatige scheiding aangebracht in een grondrecht van de Nederlandse burger. We zien nu, al na twee jaar, dat dit gegeven tot verschillende aanspraken leidt. We zien daarbij nu ook dat genoemde problemen leiden tot kaalslag in het zorgaanbod, met verstrekkende gevolgen voor de korte maar vooral ook voor de langere termijn. Naar onze mening is het nog niet te laat om het tij te keren en het beleid ten aanzien van de jeugd-ggz te heroverwegen. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Wij pleiten er dan ook uitdrukkelijk voor dat de financiële middelen voor de jeugd-ggz worden gelabeld binnen de (toepassing van de) Jeugdwet. Liefst zien wij de jeugd-ggz teruggeplaatst in de Zorgverzekeringswet ter borging van toegankelijke en kwalitatief hoogstaande hulp aan een kwetsbare groep in de samenleving.”

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer