Over de LVVP

Langdurige psychoanalytische psychotherapie wordt vergoed

Langdurige psychoanalytische psychotherapie wordt vergoed

04-02-2017 Print

Onlangs zijn er Kamervragen gesteld over de vergoeding van de langdurige psychoanalytische psychotherapie. OHRA en CZ blijken namelijk een toestemmingsvereiste voor deze vorm van behandeling te hanteren, die is opgenomen in de polisvoorwaarden van 2017 én 2018. Dat wil zeggen dat een verzekerde vooraf schriftelijk toestemming moet vragen als hij van deze therapievorm gebruik wil maken. Het is daarbij niet relevant of u al dan niet een contract heeft met de zorgverzekeraar. Het gaat om psychoanalytische psychotherapie die langer dan één jaar duurt met één tot twee zittingen per week.

Langdurige psychoanalytische psychotherapie is verzekerde zorg

In antwoord op vragen van Kamerlid Kooiman (SP) geeft minister Bruins aan dat langdurige psychoanalytische psychotherapie verzekerde zorg is. Dat is in 2010 vastgesteld door de voorganger van het Zorginstituut Nederland (College van Zorgverzekeringen), waarin ook werd geduid dat psychoanalyse niet meer tot de verzekerde zorg behoorde. De langdurige psychoanalytische psychotherapie is dus wél een verzekerde prestatie binnen de Zorgverzekeringswet. Een zorgverzekeraar heeft het recht om een toestemmingsvereiste te hanteren. Het leidt wel tot extra administratie.

 

Niet in circulaire Therapieën GGZ, wel vergoed

In juni 2017 heeft Zorgverzekeraars Nederland de circulaire Therapieën GGZ verspreid. Daarin worden alleen therapieën besproken die in de ggz worden toegepast en die (nog) niet zijn geduid door het Zorginstituut. Overigens is deze lijst van therapieën niet uitputtend en uitsluitend. De langdurige psychoanalytische psychotherapie is al wel geduid en is daarom niet meer in de lijst opgenomen. Zorginstituut Nederland heeft al eerder aangegeven dat deze behandeling voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en dat deze dus gewoon vergoed wordt.

 

Geen toestemming = geen vergoeding!

Uw patiënt moet vooraf bij OHRA of CZ zorgadvies hebben aangevraagd en een akkoordverklaring van OHRA of CZ hebben gekregen om de psychoanalytische psychotherapie vergoed te krijgen. Zij kunnen bij die akkoordverklaring aanvullende voorwaarden stellen.
Indien u een contract met CZ hebt gesloten, kunt u in dat contract lezen dat u als zorgaanbieder de polisvoorwaarden (ook wel verzekeringsvoorwaarden genoemd) in acht dient te nemen op basis van 'Artikel 2. Zorg' uit de overeenkomst. Echter, ook indien u geen contract met CZ hebt gesloten, hebt u te maken met (beperkende) polisvoorwaarden van de patiënt. U bent dus altijd gehouden aan de voorwaarde van toestemming van de verzekeraar voorafgaand aan de behandeling om de zorg vergoed te krijgen. Dit betekent dat als u de psychoanalytische psychotherapie reeds gestart bent, zonder dat de patiënt een akkoordverklaring heeft, dit geen verzekerde zorg betreft. U zult de factuur dan naar de patiënt moeten sturen en deze zal de factuur dan zelf moeten betalen.

Ook interessant

Staatssecretaris Blokhuis wil aanpak regeldruk intensiveren

In de brief die staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk naar de Kamer stuurde, schrijft hij: “Samen met alle betrokken partijen wil ...

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. ...

Lees meer