Over de LVVP

Ledenbijeenkomst 4 november over WTZi

Ledenbijeenkomst 4 november over WTZi

04-02-2015 Print

Op 4 november organiseert de LVVP een bijeenkomst voor leden die per 2016 instelling zijn of zich hierover willen laten informeren. We hebben daarbij LVVP-lid Albert-Jan van de Pol als spreker uitgenodigd. Hij is gz-psycholoog en sinds enkele jaren directeur van instelling GGZ Veenendaal en heeft allerlei documenten ontwikkeld conform de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), die hij ter beschikking stelt. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt zich aanmelden via s.wammes@lvvp.info. De locatie hangt af van het aantal aanmeldingen. Lees ook het betreffende artikel in ons recente magazine.

Steeds meer zorgverzekeraars stellen grenzen aan de omvang van vrijgevestigde groepspraktijken. CZ, Menzis, Multizorg en DSW hanteerden hier al beleid op. Per januari 2016 zullen ook Zilveren Kruis (voorheen Achmea) en De Friesland de omvang van grotere groepspraktijken limiteren. Zij hanteren dit beleid op basis van het feit dat groepspraktijken voor psychologische zorg of psychotherapie in beginsel beschouwd moeten worden als 'organisatorische verbanden' die zorg verlenen waarop aanspraak bestaat ingevolge de Zorgverzekeringswet. Groepspraktijken vormen daarmee een 'instelling' in de zin van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

 

Groepspraktijken die bestaan uit gz-psychologen, psychotherapeuten en/of klinisch (neuro)psychologen vallen onder de WTZi-categorie 'instelling voor behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische aandoening'. Groepspraktijken waar ook een psychiater werkzaam is, vallen onder de WTZi-categorie 'instelling voor medisch-specialistische zorg'. Voor deze laatste categorie gelden meer en zwaardere eisen.

De LVVP heeft een overzicht gemaakt van de wettelijke eisen die aan beide categorieën worden gesteld. Ook is in het overzicht per zorgverzekeraar aangegeven wanneer een groepspraktijk wordt beschouwd als een instelling, welke WTZi-categorie men hanteert en welke aanvullende eisen zij stellen op de wettelijke vereisten. Wij willen u hiermee meer duidelijkheid geven over de implicaties van het aangaan van een instellingscontract, zodat u een weloverwogen keuze.

Waar mogelijk ontwikkelen wij standaarddocumenten, bijvoorbeeld over het privacybeleid. Zodra deze documenten gereed zijn, plaatsen we die op Mijn LVVP, het ledendeel van onze website.

Ook interessant

Aanpassing artikel 13 opnieuw ter discussie

Nu de senaat in december tegen aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet heeft gestemd, komt het kabinet met een nieuw ...

Lees meer

LPGGz organiseert symposium Zelfmanagement en passende zorg

Bent u opzoek naar inspiratie en wilt u meedenken over passende zorg en zelfmanagement in de ggz? Kom dan op 27 ...

Lees meer