Over de LVVP

Let op: 2020 is een schrikkeljaar!

Let op: 2020 is een schrikkeljaar!

04-12-2019 Print

Een dbc mag 365 dagen open staan. Omdat 2020 een schrikkeljaar is, dient u dbc’s die u opent op 1 januari 2020 te sluiten op 30 december 2020. Gaat u een vervolg-dbc openen? Doe dit dan op 31 december 2020 (en dus niet op 1 januari 2021, want dan bent u een dag te laat). Dit geldt voor alle dbc’s waar de schrikkeldag 29 februari 2020 in voorkomt. Hetzelfde geldt voor dbc’s die vallen onder de Jeugdwet én voor het product chronische in de generalistische basis-ggz. Let daarnaast goed op uw omzetplafond: opent u als gevolg van de schrikkeldag binnen hetzelfde kalenderjaar voor dezelfde patiënt een vervolg-dbc, dan telt deze ene patiënt twee keer mee voor uw budgetplafond! Dit kan ongemerkt leiden tot een budgetoverschrijding, met als gevolg een terugvordering over een paar jaar. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Ook interessant

Nieuwe regelgeving 2020

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de hoofdlijnen van de nieuwe regels voor de geestelijke gezondheidszorg gepubliceerd. De wijzigingen zijn minimaal, ...

Lees meer

Vooraankondiging kerstsluiting LVVP-bureau

De laatste nieuwsbrief van dit jaar verschijnt op donderdag 19 december 2019. Dat is tevens de laatste dag in 2020 dat het LVVP-bureau ...

Lees meer