Over de LVVP

Let op: correct gebruik AGB-code per 1 januari 2017

Let op: correct gebruik AGB-code per 1 januari 2017

04-02-2016 Print

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over correct gebruik van uw agb-code in lijn met het kwaliteitsstatuut, dat met ingang van 1 januari 2017 van kracht wordt voor alle ggz-aanbieders van verzekerde zorg. Het LVVP-bureau ontving hier verschillende ledenvragen over.

Onderstaande beroepsgroepen (uit de lijst met mogelijke regiebehandelaars) komen in aanmerking voor de categorie ‘vrijgevestigde’ (kwalificatiecode specialisatie):

 • 0329 Psychiatrie
 • 9401 gz-psycholoog, eerste lijn
 • 9402 psychotherapeut
 • 9405 klinische psychologie
 • 9406 gz-psycholoog
 • 9418 klinische neuropsychologie

(Bron: Vektis)

 

Hoe zit het nu precies met de AGB-codes? De code 9400 is de kwalificatiecode van de onderneming. Andere hierboven genoemde kwalificatiecodes, bijvoorbeeld de 9401, zijn specifiek gerelateerd aan de zorgverlener. In het elektronisch berichtenverkeer wordt zowel de AGB-code van de onderneming (praktijk/instelling) gevuld alsmede die van de zorgverlener als regiebehandelaar. Waarbij de kwalificatiecodes behorend bij de regiebehandelaar vanaf 1-1-2017 conform het kwaliteitsstatuut de vermelde codes moeten zijn. De kwalificatiecode 9400 blijft bestaan als kwalificatie van de onderneming, het specialisme wordt weergegeven via de kwalificatie van de aangesloten zorgverleners. Kort om, beide codes bestaan en worden gebruikt, nu en per 1-1-2017. Echter per 1-1-2017 zal een zorgverlener dus moeten beschikken over ook een van de genoemde kwalificaties, voor wat betreft registratie in het kwaliteitsstatuut. Meer en actuele informatie vindt u op de site www.agbcode.nl.

 

Controleer de specialisatiecode 

 • ga naar www.agbcode.nl
 • klik op: zoeken in AGB-register.
 • vul uw zorgverlenerscode in op de balk 'zoek een zorgpartij'
 • klik dan op uw eigen naam (soms staan er meerdere zoekresultaten)
 • vervolgens komt u bij het detailoverzicht van de zorgverlener
 • klik dan op 'kwalificaties' en kunt u zien welke kwalificatiecode er nu geregistreerd staat bij AGB en of deze overeenkomst met de correcte code.

 

Gebruikt u een AGB-code die niet past bij de zorg die u declareert, dan worden de declaraties vanaf 2017 geblokkeerd. Het is dus van groot belang om uw AGB-code te controleren en wanneer deze niet klopt direct contact op te nemen met Vektis (Vektis: agbcode.nl/Zorgaanbieder). Men voorziet een grote drukte en een mogelijke verwerkingstijd van drie maanden!

Ook interessant

Contractering 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om ...

Lees meer

Zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars telefonischaan consumenten geven. De meeste zorgverzekeraars voldoen ...

Lees meer